Kongehøj

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100307-7

Fredningsnr.
051519

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 13/8 1884, købt. Afmærkn.: MS 1913, ved oberstløjtnant Lund "Kongehøj", 20 x 3 m; i toppen mindre hul.
Undersøgelsehistorie

1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi paa en lav Bakke i den flade, höitliggende Mark, 65' i Diam. 12' h, i Toppen en ubetydelig Fordybning, forövrigt fuldstændig bevaret. Bevoksning: 1979: Nålekrat/-træer

1884 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1924 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund, lyngklædt Høj paa isoleret, lyngklædt Bakkeknude, "Kongehøj". 3 m. høj, 18 m. i Tværmaal i N-S, 22 m. i Ø-V. I Toppens Midte et eftergroet, 3 m. vidt, 0,50 m. dybt Hul. Flad Afgravning i ø. Side. Ellers uskadt. Fredlyst 1884. MS. Bevoksning: 1979: Nålekrat/-træer

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
]Konge[Høj, 20 x 3 m; i Toppen mindre Hul.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, som måler 3 x 24 x 24 m. Som tidligere beskrevet. Skaderne gamle og tilgroede. Ingen foto. Bevoksning: 1979: Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Ret ansseelig høj beliggende i mindre nåletræsbevoksning.