Hørmested
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100307-11

Fredningsnr.
051530

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Højrest, ca. 1,75 x 20 m, stærkt forgravet. Tinglysning af C-høj 1993: ************************** Høj, 1,8 x 20 m. Stor sænkning i SV med smal udføring til højfod. I skov.
Undersøgelsehistorie  (5)
1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi, 40' i Diam. 6' h, Overfladen ødelagt ved mange, vindblæste Huller. Bevoksning: 1992: Lyng

1924 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af Langhøj, lyngklædt i Hede, 1,75 m. høj, 22 m. lang i Ø-V., 12 m. bred. Hele v. Halvdel af Højen er bortgravet til Bund. Bevoksning: 1992: Lyng

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højrest, ca. 20 x 1,75 m; stærkt forgravet.

1992 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langhøj, som måler 2 x 15 x 11 m. Den vestlige del bortgravet. Stærkt afgravet mod nord. I østlige højfod sås et rundt hul og i sydsiden uregelmæssige hulninger. Rævegrav i toppen. *** Nyberejsningstekst *** Nyberejsning den 15.10.1992. Høj, C-høj. Stor sænkning i SV med smal udføring til højfod. Største højde mod NØ (p.g.a. opkastet højfyld fra sænkningen?) lyngbevokset. Højen ligger i helt nylig tilpantet område (gran) men der er ikke plantet på højen. Et gammelt skovdige strækker sig i N-sydlige retning lidt N for højen. Mb. noget forkert. Højen ligger noget vestligere, lige ud for et levende hegn N for landevejen. Bevoksning: 1992: Lyng

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Beliggende i lysning i tæt nåletræsplantage,

Litteraturhenvisninger  (0)