Fensmark
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
050703-18

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Enkeltfund, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Affaldsgrube, Jernalder (dateret 100 f.Kr. - 0 e.Kr.)

Bosættelse, uspec undergruppe, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (5)
1994 Museal udgravning
Journal nr.: 1994:118
Næstved Museum
Ved udgravningen fremkom stolpehuller, kogestensgruber, affalds/lertagningsgruber og kulturlag. En grube indeholdt skår fra førromersk jernalder per. IIIa og en anden skår af jernalderskarakter. Ingen anlæg kunne umiddelbart henføres til yngre stenalder.

1994 Grøft ved byggeri/anlæg
Journal nr.: 1994:118
Næstved Museum
Kloakledning.

1994 Museal prøvegravning
Journal nr.: 1994:118
Næstved Museum
Anlægsspor i form af kogestensgruber, gruber, kulturlag og stolpehuller. Videre udgravning foretages.

1994 Museal rekognoscering
Journal nr.: 1994:118
Næstved Museum
På vestvendt skråning syd for Fensmark blev der påvist et bopladsområde (jf. rekognosceringsrapport NÆM 1994:200-B). Datering: ant. yngre stenalder.

2002 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

Litteraturhenvisninger  (0)