Studsholt

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100307-24

Fredningsnr.
051514

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Brandgrav (uspecificeret type), Jernalder (dateret 1 - 174 e.Kr.)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Fredningstekst

Afmærkn.: MP i S. Høj, 18 x 3,5 m; toppen afgravet, udhulet; siderne ret stejle.
Undersøgelsehistorie

1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi, 50' i Diam. 12' h; flad i Toppen; en stor Del af den sydlige Side er afgravet; mange Huller i Overfladen. Bevoksning: 1979: Græs

1924 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anselig, rund Høj i Gran- og Fyrreplantage. 3-3,50 m. høj, 18- 20 m. i Tværmaal. Toppen affladet og den s. Side afgravet i gammel Tid, saaledes at Højens stærkt uregelmæssige Overflade skraaner fra N. til S. Topfladen er i Ø-V. 13 m. i Tværmaal, i N-S. 16 m. Overfladen saavelsom N.- og S.-Siden er uden Bevoxning. Udgravet 1909 af Sarauw. Herfra C 14591-91[97]. Bevoksning: 1979: Græs

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 18 x 3,5 m; Toppen afgravet, udhulet; Siderne ret stejle.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, som måler 3,4 x 20 x 20 m. Affaldet top. Topfaldens diameter 15,5 m N-S, skrående mod S med regelmæssige fordybninger. Spor af flade afgravninger på siderne. I N er den yderste del af højfoden berørt af en markvej. Mindre, frisk kreaturskade på SØ-siden. Dias 09.22. Bevoksning: 1979: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Græs- og kratbevokset høj i ager.