Studsholt

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100307-25

Fredningsnr.
051513

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Afmærkn.: MP i S. Høj, 18 x 3 m; noget ujævn overflade; stejl NØ-side.
Undersøgelsehistorie

1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi, 50' i Diam. 12' h; Overfladen er ødelagt. Bevoksning: 1979: Græs

1924 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høj i Gran- og Fyrreplantage, 3 m. høj, ca. 18 m. i Tværmaal. Fladt planeret Overflade uden Bevoxning; Topfladen 7 m. i Tværmaal. Ellers urørt. Stier fører op fra N.Ø. og S. Bevoksning: 1979: Græs

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 18 x 3 m: noget ujævn Overflade; stejl NØ-Side.

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, som måler 3,5 x 19,5 x 19,5 m. Som tidliger beskrevet. På overfladen gamle, nu tilgroede spor af flade afgravninger eller kreaturskader. Dias 09.20. Bevoksning: 1979: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Græs- og kratbevokset høj i ager.