Volstrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100307-27

Fredningsnr.
051529

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, hvis indre er udgravet, kun ring tilbage. Tinglysning af C-højen 1993 *************************** Høj, 2,5 x 25 m. Forgravet. Sænkning i top; desuden fører en grøft ind fra øst i en bue ind mod højens midte. I skov.
Undersøgelsehistorie  (5)
1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi paa en Bakke, 45' i Diam c. 6' h; fuldstændig bevaret. Bevoksning: 1992: Græs og Nålekrat/-træer

1924 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høj paa Bakketop, lyngklædt i Hede. 2 m. høj, 15 m. i Tværmaal. Hele det Indre udgravet i gammel Tid, saaledes at Neddybningen nu ved Midten er 1 m. dyb. Øverst paa Højsiden staar i en Kreds omkring Neddybningen en enkelt Række Fyrretræer. Bevoksning: 1992: Græs og Nålekrat/-træer

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, hvis Indre er udgravet; kun Ring tilbage.

1992 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, som måler 2 x 18 x 18 jm. Som tidligere beskrevet, men en grøft fører i en bue ind fra østsiden og afskærer den østlige del af højen. Et hegn går over højen i N-S retning. Ingen foto. *** Nyberejsningstekst *** Nyberejsning den 15.10.1992. Høj. C-høj. Meget forgravet. Stor sænkning i top, desuden fører en grøft ind fra øst i en bue ind mod højens midt. I N-foden en stor vindfælde. Et el/øg pigstårdshegn går over høj og højtop i N-S retning. Der er plantet ungen grantræer på højen. Bevoksning: 1992: Græs og Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Forgravet, græsklædt højrest i uplejet plantageareal.

Litteraturhenvisninger  (0)