Volstrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100307-28

Fredningsnr.
051582

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Afmærkn.: MP i S. Høj, 18 x 2 m; kløftet.
Undersøgelsehistorie  (6)
1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi, 50' i Diam. 6' h; flere store Huller i Overfladen. Bevoksning: 1979: Lyng og Løvkrat

1924 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høj paa Bakketop, lyngklædt i Hede. 2 m. høj, 16-18 m. i Tværmaal. Højen er kløftet til Bund ved en dyb Nedgravning i gammel Tid. Kløftens Længderetning er NV-SØ, den gennemskærer hele Højen i en Dybde af ca. 1½ m. I Kløften staar spredt selvsaaet Gran og Fyr. S. Side noget afgravet. Bevoksning: 1979: Lyng og Løvkrat

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 18 x 2 m; kløftet.

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, der måler 2,6 x 19 x 19 m. Som tidligere beskrevet. Dias 10.28. Bevoksning: 1979: Lyng og Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Græs- og lyngklædt høj i lysning i plantage.

Litteraturhenvisninger  (0)