Bakken
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100307-34

Fredningsnr.
051525

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Afmærkn.: MP i S. Høj, 12 x 1,5 m; større hul i toppen.
Undersøgelsehistorie  (6)
1924 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund, lyngklædt Høj i Hede, 1,50 m. høj, 12 m. i Tværmaal. Stejlt Fald i Øst ned mod den Lavning, der her skiller Hørmested og Skjærum Sogne. Hele Højens Indre er i gammel Tid udgravet til Bund og Højens Sydside gennembrudt og bortgravet. Alt eftergroet. Bevoksning: 1979: Løvkrat og Nålekrat/-træer

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 12 x 1,5 m; større Hul i Toppen.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, som måler 1,5 x 11 x 11 m. Som tidligere beskrevet. Bevoksning: 1979: Løvkrat og Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Græs- og kratklædt høj i ager i tilgroet areal ved Hørmested Bro.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)