Tislum
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100307-41

Fredningsnr.
051532

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Rest af langdysse, højen helt forgravet; af kammer kun een sten tilbage. Tinglysning af C-højen 1994: **************************** Langhøj, 10 x 20 m og ca. 1 m høj. I højens vestlige del ligger 1 stor sten og ved dens østlige højfod 3 mindre sten. I skovkant ud mod ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Slöifet Höi. Bevoksning: 1992: Løvtræer og Nålekrat/-træer

1924 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af Langdysse, lyngklædt, beliggende langs den sydlige Udkant af en lille Granlund. Ca. 20 m. lang i Ø-V, 10 m. bred. Spredt bevoxet med Fyr. Stærkt forgravet og uregelmæssig. Der synes at have været 2 Kamre. Paa det vestlige Kammers Plads ses nu kun en stenfyldt Fordybning; af det ø. Kammer staar endnu den v. Bæresten vendende en Fladside i Ø. (1,50 m. lang i N-S, 1 m. bred og høj); den staar 6-7 m. fra Østenden. Ingen Randsten. Bevoksning: 1992: Løvtræer og Nålekrat/-træer

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af Langdysse; Højen helt forgravet; af Kammer kun een Sten tilbage.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langhøj, som måler 20 (lg) x 10 (br) m. Som fredningsbeskrivelsen. Kunne ikke måles p.gr.a. tæt bevoksning. Ingen foto. *** Nyberejsningstekst *** Nyberejsning den 15.10.1992. Langhøj, C-høj, rest af langdysse. I højens vestlige del en stor stenblok. Ved den Ø højfod ses 3 mindre sten. Bevoksning: 1992: Løvtræer og Nålekrat/-træer

1992 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet Beliggende i kant af løvtræsbevoksning ud mod ager i syd.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)