Søndergaard

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100307-58

Fredningsnr.
051520

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Afmærkn.: MP i S. Høj, i skel, 18 x 3,5 m; ujævn, noget hulle overflade; stejlt afgravet i syd og vest. Matr.nr. 41a: Høj i skel til matr.nr. 40a.
Undersøgelsehistorie

1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi paa flad, höitliggende Mark, 50' i Diam. 9' h; mod V. er en Del af Siden bortgravet. Bevoksning: 1979: Lyng og Løvkrat

1924 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund, græs- og lyngklædt Høj i Ager. 3,50 m. høj, 18 m. i Tværmaal. Stærkt uregelmæssig Overflade. I Toppen forskellige Forstyrrelser: i V. et fladt neddybet Hul, 2 m. i Tværmaal, i SØ. en 2 x 1 x 1 m. stor Kartoffelkule, i Ø. en større Fordybning, 4 m. i Ø-V. 3 m. i N-S, 1 m. dyb; desuden spredt over ]Siderne[ Topfladen talrige mindre Huller og Fordybninger. Op ad Siderne i Ø. og V. ses store, paa sine Steder ret dybe Afgravninger fra gammel Tid. Højen har været bevoxet med Gran, som nylig er fældet. I Nord staar Buske og ung Fyr. Bevoksning: 1979: Lyng og Løvkrat

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj i Skel, 18 x 3½ m; ujævn, noget hullet Overflade; stejlt afgravet i S og V.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, som måler 4,5 x 20 x 20 m. Som tidligere beskrevet, men mod NØ er der pløjet for tæt ind på højfoden. Bevoksning: 1979: Lyng og Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Høj i kratovergroet agerholm,

2017 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2018 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum


Billeder

Oversigt set fra NØ
Oversigt set fra S
Oversigt set fra Ø