Bolhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100307-59

Fredningsnr.
051522

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 17/9 1924, husejer Hans Jørgensen Diplom Afmærkn.: MP i S. Høj, 25 x 4,5 m: "Baalhøj"; i toppen hul; SØ-siden noget afgravet.
Undersøgelsehistorie  (6)
1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi paa en lav Bakke, 80' i Diam. 14' h; fuldstændig bevaret. Bevoksning: 1992: Lyng og Nålekrat/-træer

1924 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Græsklædt, rund Høj paa lav Banke, 4,50 m. høj, 25 m. i Tværmaal. "Bolhøj". I den affladede Top ses i Midten en ganske flad, ca. 2,50 m. vid Fordybning og tæt SØ. for den et mindre, vindblæst Skaar. SØ.-Siden af Højen er fladt afgravet. Alt er eftergroet. Ellers er Højen fuldstændig bevaret. En Sti fører til Toppen fra Vest. Fredlyst 1924. Bevoksning: 1992: Lyng og Nålekrat/-træer

1924 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 25 x 4,5 m; "Baalhøj"; i Toppen Hul; SØ-Siden noget afgravet.

1992 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, som tidligere beskrevet. I VHM s kopi af den gul fredningsliste er der to høje med nr. 515:22. *** Nyberejsningstekst *** Nyberejsning den 15.10.1992. Høj, "Baalhøj". Ujævn, hullet trop og forgravede sider. MS ikke genfundet, måske gemt i brombær/hvidbærkrattet. Betondæksel - til rævegrav? - ses i toppen. Rævegrav i Ø. side. Bevoksning: 1992: Lyng og Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.Beliggende i kant af plantagebevoksning.

Litteraturhenvisninger  (0)