Højen
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100307-60

Fredningsnr.
051531

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Rest af langdysse. Højen forgravet, ingen sten på plads. Tinglysning af C-høj 1994: ************************* Høj, 1,5 x 10 x 20 m, samt stenlægning. Højens nordlige del er højere end den sydlige og danner en rund højning på 10 m i diameter. Mod syd fortsætter højen på et lavere niveau, således at den fra nordøst til sydvest danner en oval højning med en længde på 20 m. Den "runde" del af højen har stor sænkning i midten samt 2 randsten; 1 i vest og 1 i øst. Stenlægningen består af 2 nærmest parallelle rækker af større sten, ca 9 m lang og 1,2 m bred. Den ligger i en stor, oval sænkning øst for højen med stejl skrænt op mod den runde højdel og en lavere skrænt mod øst. Stenrækkerne er orienteret i NØ-SV.
Undersøgelsehistorie  (6)
1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Slöifet Höi. Bevoksning: 1992: Lyng

1924 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt Rest af Langdysse. Ca. 20 m. lang i NØ-SV., 8-10 m. bred, 1,50 m. høj, skraanende jævnt fra NØ mod SV. Forgravet og uregelmæssig Overflade. Ca. 7 m. fra NØ-Enden ses forstyrrede Rester af et Kammer. I den sv. Ende af den sø. Langside ligger 8 Randsten i Række, løst, ude af Leje. Bevoksning: 1992: Lyng

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af Langdysse. Højen forgravet; ingen Sten paa Plads.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dysse-grav, som måler 1,5 x 19 x 10 m. Som tidligere beskrevet. *** Nyberejsningstekst *** Nyberejsning den 15.10.1992. Høj. C-høj. På stedet ses en rund højning, 1,5 x 10 m. En sten i vestlige højfod og 1 i den østlige. Stor sænkning over hele toppen. Mod S fortsætter en lavere højning yderligere 9 m (d.v.s. ialt 1,5 x 10x 19). Ø for højen er en stor, oval sænkning, med stejl skrænt og mod den runde højning og med en lidt lavere skrænt mod Ø. I denne ovale sænkning ses 23 rækker sten i en længde af ca 9. m. med orientering i NØ-SV. Yderligere et par sten kan ses lidt sydligere. Se tegning på bagsiden. Ligger i F.d. hede, der nu nærmest er skov. Bevoksning: 1992: Lyng

1992 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.Beliggende i blandingsbevoksning ret op af vej.

Litteraturhenvisninger  (0)