Heden

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100308-4

Fredningsnr.
061632

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Stenkiste, Bronzealder (dateret 1100 - 901 f.Kr.)
Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 901 f.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 4,4 x 27-28 m. Sydside afgravet. Tilgroet hul i top. Bevokset med gyvel i ager.
Undersøgelsehistorie

1907 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 4,40 M. høj, 27-28 M. i Diam. Fra Vest er en Gravning ført hen over Toppen, nu dog ikke dyb. Mod SØ højt oppe ses en lille stensat Kiste, sat af 4 flade Sten med en Dæksten i Bunden var smaa flade Sten. Her er fundet Ragekniv, Kniv og Pincet, der købtes til Museet. Lynggroet i Ager.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 4,4 x 27-28 m. Gyvelbevokset i Ager. Sydside afgravet. Tilgr. Hul i Top.

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Gyvelbevokset høj i græsfold.