Skt. Knuds kirke
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Odense

Sted- og lokalitetsnr.
080407-100

Fredningsnr.
361612

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (7)
Kirke, Middelalder (dateret 1067 - 1299 e.Kr.)

Kirkegård, Middelalder (dateret 1067 - 1299 e.Kr.)

Kirkegård, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Møntfund, Middelalder (dateret 1067 - 1199 e.Kr.)

Bosættelse, uspec undergruppe, Jernalder (dateret 1 - 374 e.Kr.)

Møntfund, Udateret (dateret 1000 - 1099 e.Kr.)

Møntfund, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Fredningstekst
Matr.: Umatr. kirkgårdsareal (Sct. Knuds kirke) Umatr. gade- og pladsareal (Sct. Knuds plads) begge Odense bygrunde Det ældste Sct. Knuds kirke De under nuværende jordoverflade bevarede levn af den ældste Sct. Knuds kirke må ikke fjernes, ændres eller beskadiges på nogen måde.
Undersøgelsehistorie  (20)
1982 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
De under nuværende jordoverflade bevarede levn af den ældste Sct. Knuds kirke må ikke fjernes, ændres eller beskadiges på nogen måde.

1984 Byggeri og anlæg
Bymuseet Møntergården

1984 Museal udgravning
Journal nr.: AT84
Bymuseet Møntergården
Der mangler en fundanmeldelse og et kort med afsætning.

1984 Museal udgravning
Journal nr.: AT84
Bymuseet Møntergården
Ved domkirkekorets østgavl og dets NØ-hjørne fandtes i 2 søgegrøfter C.G.Schultz's gamle udgravninger, fundamentsgrøft og rester af 3 murede begravelser.

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Den ældste Sct. Knuds kirke, underjordisk ruin. Intet at bemærke. Ingen fotos.

1993 Museal udgravning
Journal nr.: DK93
Bymuseet Møntergården
I forbindelse med nedlægning af el-kabel nord for Domkirken fandtes ud for den nordre portal rester af østmuren i det våbenhus, der i 1619 opførtes foran norddøren.

1993 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 151/93
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1993 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 84/93
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1993 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 9785
Odense Bys Museer

1998 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Journal nr.: 12/98-3934
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
FP 5877, Knud d. Store (HBG 53) og Hardeknud (Hbg. 41)1000-tallet fundet under udgravning.

1998 Museal udgravning
Journal nr.: 9784
Odense Bys Museer
Mellem rådhuset og domkirken udgravedes i et fjernvarmetracée gennem de tidligere kirkegårde til Sct. Albani og Sct. Knuds Kloster 165 begravelser fra middelalder og nyere tid. Den kendte afgrænsning af domkirkens - Sct. Knuds - kirkegård har også i middelalderen dannet skellet mellem kirkegårdene. På hver side af skellet udgravedes dele af to dybe gruber. I en af gruberne en stolpe, der er dendrokronologisk datereret til 1120érne. Et lag af pulveriseret frådsten, som blev skåret af gruberne, kunne bestemmes som byggelag tilhørende frådstenskirken. Rester af et lergulv under frådstenslaget møntdateredes til første halvdel af 1000-tallet, mens ældre stolpehuller formodentlig stammer fra romersk jernalder.

1998 Museal prøvegravning
Journal nr.: 9784
Odense Bys Museer
Ved opgravning til parkeringskælder fandtes dels grave, dels fundament til kirkegårdsmur. Gravene lå ret højt, kun ca. 70 cm under asfalten.

1998 Byggeri og anlæg
Journal nr.: 9784
Odense Bys Museer

1998 Planlagt byggeri/anlæg
Journal nr.: 9784
Odense Bys Museer
Der planlægges en beplantning i midten af Sct. Knuds Plads. Herudover skal nedgraves en regnvandsbeholder. Ialt skønnes 200 m2 at blive berørt indenfor det gl. kirkegårdsareal.

1999 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1999 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: A.89/97-7
Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat

2000 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Journal nr.: 12/00-3934
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
7 mønter fundet under udgravning (FP 6224);1 stk Svend Estridsen (Hbg.38); 1 stk. Erik Lam (Hbg. 2); 1 stk. Knud VI (Hbg. 26); 1 stk. Valdemar II (Hbg. 42b); 1. stk. Erik Menved (MB 398); 1 stk. Erik af Pommern kobbersterling; 1 stk. ubestemt.

2001 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2002 Uspecificeret museal aktivitet
Journal nr.: 8200
Odense Bys Museer

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)