Raalund
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100308-30

Fredningsnr.
061527

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Stenrække, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Stensætning, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 3,5 x 21 m. Tilgroede gravninger i Ø- og V-side. S- side granbevokset. Ellers græsklædt i agerhjørne.
Undersøgelsehistorie  (6)
1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi paa samme Bakke [som sb. 29], 50' i Diam, 10' h; fuldstændig bevaret.

1907 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 3,50 M. høj, 21 M. i Diam. Toppen danner en 6 Ms Flade med enkelte ubetydelige Sænkninger. I Sydsiden ses en mindre Sænkning; i Nordsiden er der gravet noget nær Foden, hvori 2 Jordbunker er bleven liggende. I Toppen ses i Overfladen nogle Sten. Lyng- og græsgroet i Ager. Syd for Høj [sb.] 30 ligger i Heden adskillige større Sten, som det dog ikke er let at faa Rede paa. De paa vedføjede skitsemæssige Rids opførte synes dog at være Del af en bestemt Konstruktion, nemlig en Række, der mod Syd fortsætter en Linie gennem Høj [sb.] 29-30 og syd for denne en Stenkreds. Noget vest for Kredsen laa nogle Sten, i hvis Beliggenhed ingen bestemt Orden kunde spores. Af Stenrækken er de med x mærkede endnu staaende og er 0,65-0,75 M. høje. [Skitse].

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3,5 x 21 m. Græsklædt i Agerhjørne. Tilgr. Gravninger i Øst og Vestside. Sydside granbevokset.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Velbeliggende, men delvist krattilgroet høj i ager.

Litteraturhenvisninger  (0)