Selsø
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Frederikssund

Sted- og lokalitetsnr.
010206-123

Printvenlig side
Anlæg og datering  (7)
Bosættelse, uspec undergruppe, Jernalder (dateret 550 - 749 e.Kr.)

Bosættelse, uspec undergruppe, Vikingetid (dateret 750 - 1066 e.Kr.)

Tekstil, Vikingetid (dateret 750 - 1066 e.Kr.)

Handel, Middelalder (dateret 1067 - 1299 e.Kr.)

Grubehus, Vikingetid (dateret 750 - 1066 e.Kr.)

Møntfund, Nyere tid (dateret 1661 - 1848 e.Kr.)

Møntfund, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (40)
1992 Museal besigtigelse
Journal nr.: 7450/92
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
På grund af en tør sommer kunne aftegninger ses i kornet, sandsynligvis fra snesevis af grubehuse og stolpehuller. Ud fra beliggenheden tæt ved østsiden af Selsø Sø, som tidligere var en fjordarm, er lokaliteten muligvis en handelsplads fra vikingetid.

1992 Privat observation fra luftfartøj
Journal nr.: 7450/92
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Luftfotografering af området, hvor aftegningerne i kornet viste runde pletter, antagelig grubehuse. Spor af langhuse, som F. Kaul mente at kunne se fra jorden, kunne ikke konstateres fra flyet.

1992 Uspecificeret aktivitet
Uspecificeret institution
Div. undersøgelser af søens historie ved Thorkild Høy.

1992 Museal prøvegravning
Journal nr.: 56/92
Museet Færgegården
Prøvegravning afslørede grubehuse og stolpehuller. Ud fra luftfotografierne forventes, at pladsen rummer over 50 grubehuse. Der er fundet oldsager fra 7-800 tallet og senere vikingetid, bl.a. klæberstensskår i nogle af grubehusene. En stor del af grubehusene indeholdt vævevægte, som muligvis er sporene af decideret produktion. Bebyggelsen fortsætter op i middelalder, hvorfra der fandtes spor af 11-1200 tals tomter af langhuse. Tidligere udgravninger syd for Selsø Kirke har afsløret, at der også i dette område findes anlægsspor fra 1000-1100 talet (j.fr. MFG J.nr. 1478). Middelalderbebyggelsen synes således at trække lidt bort fra strandvoldsområdet op på de lidt højere liggende områder omkring kirken.

1995 Zoologisk analyse
Journal nr.: 12/1995
Zoologisk Museum, kvartærzool. afd.
Analyse af fiskeknoglematerialet viste 12 forskellige arter af både salt- og ferskvandsfisk. I alle tidsperioder (8.-9.-, 9.-10.- og 10-11. århundrede) er skrubber, sild og torsk mest alm., med øget forekomst af sild i det yngste materiale, som bærer præg af produktion.

1995 Privat detektorbrug
Journal nr.: 102/95
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1995 Analyser af materiale
Journal nr.: 12/1995
Zoologisk Museum, kvartærzool. afd.
Analyse af fiskeknoglematerialet viste 12 forskellige arter af både salt- og ferskvandsfisk. I alle tidsperioder (8.-9.-, 9.-10.- og 10-11. århundrede) er skrubber, sild og torsk mest alm., med øget forekomst af sild i det yngste materiale, som bærer præg af produktion.

1995 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Museet Færgegården
Fra MFG's udgravning af en vikingetids-og middelalderbebyggelse ved Selsø Sø's østbred er indleveret et rektangulært bronzeblik beslag med indslåede møntlignende stempler samt en sølvmønt med ophængningshul.

1996 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Journal nr.: 102/95
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Blyrulle med runer (D24/1996).

1997 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Journal nr.: 12/97-3677
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
Sammenbukket sølvmønt Tyskland 11.årh. (FP 5547).

1997 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2003 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Journal nr.: FP 6750
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
12 mønter fra udgravning erklæres Danefæ: 1. MB 329-32, Roskilde, 1320-29 (11x) 2. Formentlig MB 342-48, Rokilde/Nørrejylland, 1310-19, kraftigt dobbeltpræg (13x) 3. MB 414, Roskilde, 1320'erne (VÆX) 4. MB 436, Nørrejylland, 1290'erne (BCF) 5. MB 577, Roskilde, 1330'erne (QØ) 6. Sandsynligvis LEB 3690, Nørrejylland, 1330'erne (11x) 7. Dansk penning, o. 1300, ubestemt type (QØ) 8. Christian III, skilling, 1549, (56-ØP-70) 9. Christian VII, skilling, 1779 (13x) 10. Mecklenburg, oksehovedbrakteat, Sæther 18, ca. 1450-1500 (VÆX) 11. Mecklenburg, oksehovedbrakteat, cf. Sæther 20, ca. 1450-1500 (VÆX) 12. Formentlig nordtysk witten, ca. 1400 (VÆX)

2007 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Journal nr.: 8625/07
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
D214/2007 - D220/2007. Urnes fibula, bronze, tidl.mid.ald., Krognøgle, bronze, tidl.mid.ald., Fibula m/dobbeltportræt, bronze, tidl.mid.ald., Ringspænde, bronze, mid.ald., Ringspænde, tin/bly, mid.ald., Knivskedebeslag, bronzeblik, tidl.mid.ald., støbeform til kugler, bronze, med blykugle.

2007 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Journal nr.: FP 7674
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
4 mønter (407x11-407x14): 1. Borgerkrigsmønt, ca. 1280-1330 2. Erik af Pommern, kobbersterling, ca. 1420-35, Næstved, Galster 7 3. Erik af Pommern, kobbersterling, meget korroderet 4. Erik af Pommern, kobbersterling, ca. 1420-35, gennembrudt to steder

2007 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Journal nr.: FP 7672
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
7 mønter (MFG 407/07): 1. Dirhem, fragment, ca 1/4 (x6) 2. Svend Estridsen, Lund, Hbg. 25-var. Med kors i korsvinkel (x2) 3. Erik Menved, Roskilde, MB 327 4. Erik Menved, Roksilde, MB342f 5. Erik Menved, Ribe, MB 474 6. Christoffer II, Roskilde, MB 556-558 7. Regnepenning, 15-1600-tal, obvers slidt, revers med rigsæble, gennemboring (NB: Ikke alle x-numre angivet i journal!)

2007 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Journal nr.: MFG 407/07
Museet Færgegården
Indsendelse af MFG 407x1 til 407x23, heraf 7 mønter

2008 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Journal nr.: 2008-001517
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
D8/2008. Bogbeslag m/dragemotiv, bronze m/hvidmetal og emalje (?) tidl.mid.ald. D9/2008. 'Lommesolur'. bronze m/hvidmetal, renæs. D12/2008. Fingerring, bronze, mid.ald. D13/2008. Fragment, pilgrimstegn (?), bly, mid.ald. D14/2008. Remspænde, bronze, tidl.mid.ald. D15/2008. Blyamulet m/runer, mid.ald. D16/2008. Klædeplombe, bly, mid.ald./renæs. D17/2008. Møntlignende beslag, bronze, mid.ald. D18/2008. Remendebeslag, bronze m/forgyldning, mid.ald. D19/2008. Ornamenteret beslag, bronze, mid.ald. D175/2009. Korsformet hængesmykke, bly, mid.ald. D254/2009. Cirkulær fibula, bronze m/forgyldning, mid.ald. D255/2009. Cirkulær fibula, bronze, mid.ald. D256/2009. Vendisk knivskedebeslag, bronze, mid.ald. D257/2009. Beslag m/dyremotiv, bronze m/forgyldning, mid.ald. D258/2009. Beslag m/øsken, mid.ald. D259/2009. Beslag m/øsken, mid.ald. D260/2009. Pilgrimstegn?, fragm., bly, mid.ald. D261/2009. Terning, bly, mid.ald. D262/2009. Attache m/drueklase, bronze, renæssance D212/2011. Hængekors, sølv (3,7g), mid.ald. D213/2011. Cirkulær blokfibula, bronze m/forgyldning, mid.ald. D214/2011. Beslag, bronze m/forgyldning, mid.ald. D215/2011. Remspænde, bronze m/forgyldning, mid.ald. D216/2011. Ringspænde (fragm.) m/indskrift, bronze, mid.ald. D217/2011. Vendisk knivbeslag, bronze, tidl.mid.ald. D218/2011. Armbrøstbolt, bronze, mid.ald. D338/2011. Rembeslag, bronze m/forgyldning. mid.ald. D339/2011. Rembeslag, bronze, mid.ald. D340/2011. Hængesmykke, bronze m/korsornamentik, tidl.mid.ald. D1391/2014. Beslag m/emalje, bronze, mid.ald.

2009 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Journal nr.: 2008-001517
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
FP 7958 (MGF 407/07) 1. Penning, Erik Menved, Nørrejylland, 1320-29, MB 361

2009 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Journal nr.: 2008-001517
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
FP 8029 (MFG 407/07 x362-369): 1. penning, Christoffer II, Roskilde, MB 564-65, x367 2. ubestemt dansk penning, ca. 1280-1330, x366 3. witten, Stralsund, efter 1379, Jesse 370, x365

2010 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Journal nr.: MFG 407-07
Museet Færgegården
Indsendelse af detektorfund x370-403

2010 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Journal nr.: MFG 407-07
Museet Færgegården
Indsendelse af detektorfund x404-691

2010 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Journal nr.: MFG 407-07
Museet Færgegården
Indsendelse af detektorfund x692-699

2010 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Journal nr.: MFG 407-07
Museet Færgegården
Indsendelse af detektorfund x700-710

2011 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Journal nr.: 2008-001517
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
FP 8865: 1. Romersk mønt, 2. halvdel 4. årh. Centrionalis Constans, 377-350, x426 2. Svend Estridsen, 1047-1075, Roskilde, Hauberg 39, x429 3. Valdermar 1 den Store, 1154-1182, ROskilde, Hauberg 15, x430 4. Christoffer 1, 1252-1259, Roskilde, MB 82-84, x431 5. Christoffer 1, 1252-1259, Roskilde, MB 82-84, x432 6. Erik 5 Klipping, 1259-1286, Lund, MB 121, x509 7. Erik 5 Klipping, 1259-1286, Lund, MB 122, x434 8. Erik 5 Klipping, 1259-1286, Roskilde, MB 151, x508 9. Erik 5 Klipping, 1259-1286, Nørrejylland, MB 179-180, bukket, x436 10. Erik 5 Klipping, 1259-1286, Nørrejylland, MB 194-195, x433 11. Erik 5 Klipping, 1259-1286, Nørrejylland, MB 199, x525 12. Erik 5 Klipping, 1259-1286, Ribe, MB 246, x435 13. Erik 5 Klipping, 1259-1286, Slesvig, MB 270, x512 14. Erik 5 Klipping, 1259-1286, Roskilde, MB 333ff, x491 15. Erik 5 Klipping, 1259-1286, Roskilde, MB 333-341 16. Erik 5 Klipping, 1259-1286, Roskilde, MB 373ff, x439 17. Erik 5 Klipping, 1259-1286, Roskilde, MB 380ff, x488 18. Erik 5 Klipping, 1259-1286, Roskilde, MB 386, x519 19. Erik 5 Klipping, 1259-1286, Roskilde, MB 395ff, x488 20. Erik 5 Klipping, 1259-1286, Roskilde, MB 395ff, x475 21. Erik 5 Klipping, 1259-1286, Roskilde, MB 395ff, x507 22. Erik 5 Klipping, 1259-1286, Roskilde, MB395-399, x516 23. Erik 5 Klipping, 1259-1286, Roskilde, MB 400-402, x514 24. Erik 5 Klipping, 1259-1286, Roskilde, MB 406, x456 25. Erik 5 Klipping, 1259-1286, Roskilde, MB 415, x518 26. Erik 5 Klipping, 1259-1286, Roskilde, MB 421, x490 27. Erik 5 Klipping, 1259-1286, Nørrejylland, MB 431, x457 28. Erik 5 Klipping, 1259-1286, Nørrejylland, MB 453, x513 29. Erik 5 Klipping, 1259-1286, Ribe, MB 461, x459 30. Erik 5 Klipping, 1259-1286, Ribe, MB formentlig 466, x473 31. Erik 5 Klipping, 1259-1286, Ribe, MB 486, x485 32. Erik 5 Klipping, 1259-1286, Ribe, MB 487, x480 33. Erik 5 Klipping, 1259-1286, Ribe, MB 487, x517 34. Erik 5 Klipping, 1259-1286, Slesvig, MB 515, x496 35. Christoffer 2, 1319-1332, Roskilde, MB 538, x443 36. Christoffer 2, 1319-1332, Roskilde, MB 541, x451 37. Christoffer 2, 1319-1332, Roskilde, MB 545, x448 38. Christoffer 2, 1319-1332, Roskilde, MB 554, x501 39. Christoffer 2, 1319-1332, Roskilde, MB 554, x500 40. Christoffer 2, 1319-1332, Roskilde, MB 554, x487 41. Christoffer 2, 1319-1332, Roskilde, MB 555, x449 42. Christoffer 2, 1319-1332, Roskilde, MB 562, x454 43. Christoffer 2, 1319-1332, Roskilde, MB 652, x497 44. Christoffer 2, 1319-1332, Roskilde, MB 652, x484 45. Christoffer 2, 1319-1332, Roskilde, MB 564ff, x474 46. Christoffer 2, 1319-1332, Roskilde, MB 569, x521 47. Christoffer 2, 1319-1332, Roskilde, MB 569, x458 48. Christoffer 2, 1319-1332, Roskilde, MB 577, x505 49. Christoffer 2, 1319-1332, Roskilde, MB 601, x452 50. Christoffer 2, 1319-1332, Roskilde, MB 615, x499 51. Christoffer 2, 1319-1332, Roskilde, MB 615-616, x492 52. Christoffer 2, 1319-1332, Roskilde, MB MB 616, x498 53. Magnus Smek, 1332-1360, Lund, MB 650, x461 54. Magnus Smek, 1332-1360, Lund, MB 654, x495 55. Magnus Smek, 1332-1360, Lund, MB 656, x520 56. Magnus Smek, 1332-1360, Lund, MB 656, x485 57. Magnus Smek, 1332-1360, Lund, MB 661, x504 58. Magnus Smek, 1332-1360, Lund, MB 663, x469 59. Erik 6 Menved, 1286-1319, Roskilde, MB 345ff, x468 60. Valdemar 4 Atterdag, 1340-1375, Lund, MB 678, x481 61. Valdemar 4 Atterdag, 1340-1375, Lund, MB 678, x447 62. Valdemar 4 Atterdag, 1340-1375, Lund, MB 678, x438 63. Valdemar 4 Atterdag, 1340-1375, Lund, MB 678, x437 64. Valdemar 4 Atterdag, 1340-1375, Lund, MB 678, x494 65. Dansk penning, ca. 1286-1360, x463 66. Dansk penning, ca. 1286-1360, x472 67. Dansk penning, ca. 1286-1360, x467 68. Dansk penning, ca. 1286-1360, x506 69. Dansk penning, ca. 1286-1360, x450 70. Dansk penning, ca. 1286-1360, x522 71. Dansk penning, ca. 1286-1360, x465 72. Dansk penning, ca. 1286-1360, x466 73. Dansk penning, ca. 1286-1360, x464 74. Dansk penning, ca. 1286-1360, x462 75. Dansk penning, ca. 1286-1360, x470 76. Dansk penning, ca. 1286-1360, x471 77. Dansk penning, ca. 1286-1360, x440 78. Dansk penning, ca. 1286-1360, x441 79. Dansk penning, ca. 1286-1360, x442 80. Dansk penning, ca. 1286-1360, x476 81. Dansk penning, ca. 1286-1360, x502 82. Dansk penning, ca. 1286-1360, x489 83. Dansk penning, ca. 1286-1360, x523 84. Dansk penning, ca. 1286-1360, x477 85. Dansk penning, ca. 1286-1360, x511 86. Dansk penning, ca. 1286-1360, x483 87. Dansk penning, ca. 1286-1360, x493 88. Dansk penning, ca. 1286-1360, x455 89. Dansk penning, ca. 1286-1360, x515 90. Dansk penning, ca. 1286-1360, x482 91. Dansk penning, ca. 1286-1360, x479 92. Dansk penning, ca. 1286-1360, x478 93. Dansk penning, ca. 1286-1360, x453 94. Dansk penning, ca. 1286-1360, x460 95. Dansk penning, ca. 1286-1360, x446 96. Dansk penning, ca. 1286-1360, x445 97. Dansk penning, ca. 1286-1360, x444 98. Erik 7 af Pommern, 1396-1439, kobbersterling, 1420-1435, x526 99. Erik 7 af Pommern, 1396-1439, kobbersterling, 1420-1435, x528 100. Erik 7 af Pommern, 1396-1439, kobbersterling, 1420-1435, x527 101. Hans, 1481-1513, hvid, Malmø, Galster 31, x536 102. Hans, 1481-1513, hvid, Malmø, Galster 31, x535 103. Christian 3, 1534-1559, to-skilling, 1536, København, Galster 106, x359 104. Tyskland, sachsenpfennig, anonymt møntsted, 975-985m 1.2, ensidig præg, x428 105. Tyskland, Mecklenburg, hulpenning, 1325-1375, Jesse 205ff, x530 106. Dirhem, x427 107. Formentlig senmiddelalderlig hvid, x534 108. Middelalderlig mønt, x529 109. Middelalderlig mønt, x524 MFG 407/07

2011 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Journal nr.: 2008-001517
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
FP 8801: 1. Christoffer 2, 1319-1332, Roskilde, MB 562-563, let bøjet, x692 MFG 407/07

2011 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Journal nr.: 2008-001517
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
FP 8822: 1. Valdermar 2 Sejr, 1170-1241, penning, Ribe, Hauberg 42b, x700 2. Formentlig dansk penning, ca. 1286-1360, x706 3. Formentlig dansk penning, ca. 1286-1360, x705 4. Frederik 1, 1523-1533, søsling, RIbe, 1524-1526, x704 5. Tyksland, Wismar, dobbeltschilling, 1563, Kunzel 78, mange gennemboringer, x703 MFG 407/07

2011 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Journal nr.: 2008-001517
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
C 37127-128. C 37130-140. C 37470-74. C 37476. C 38482-484.

2012 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Journal nr.: 2008-001517
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
FP 9825 1) Penning af typen MB 78, der henføres til Christoffer I (1252-59), Roskilde, x390 2) Penning af typerne MB 199-201, der henføres til 1270’erne, Roskilde, x399 3) Penning af typen MB 327, der henføres til 1290’erne, Roskilde, x398 4) Penning, antagelig af typen MB 350, der henføres til 1320’erne, Roskilde, x386 5) Penning af typerne MB 373-374, der henføres til 1320’erne, Roskilde, x400 6) Penning af typerne MB 401-403, der henføres til 1320’erne, Roskilde, x395 7) Penning af typen MB 422, der henføres til 1320’erne, Roskilde, x397 8) Penning, formentlig af typen MB 515, der henføres til 1300-1310, Roskilde, x403 9) Penning, formentlig af typerne MB 562-563, der henføres til 1330’erne, Roskilde, x389 10) Penning af typerne MB 566-567, der henføres til 1330’erne, Roskilde, x388 11) Penning, måske af typerne MB 566-567, x394 12) Penning, måske af typerne MB 569-570, der henføres til 1330’erne, Roskilde, x402 13) Penning af typen MB 615, der henføres til 1310-1320, Roskilde, x387 14) Penning af typen MB 650, der henføres til midten af 1300-tallet, Sjælland, x396 15) Ubestemt dansk penning, ca. 1320-40, antagelig Roskildetype, halvbrakteatpræg, x401 16) Erik af Pommern, kobbersterling, Næstved, G. 7, ca. 1420-40, x392 17) Mecklenburg, Oksehovedbrakteat, ca. 1380-1450, foldet, x393 18) Greifswald, grosspfennig?, efter 1424/25, Jesse 493, x391

2012 Privat detektorbrug
Journal nr.: MFG 407
Museet Færgegården
Indlevering af detektorfund x711-1006

2012 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Journal nr.: MFG 407
Museet Færgegården
Indsendelse af detektorfund x824-921

2012 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Journal nr.: MFG 407
Museet Færgegården
Indsendelse af detektorfund x711-823 og 922-993

2012 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Journal nr.: MFG 407
Museet Færgegården
Indsendelse af detektorfund x994-1006

2016 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Journal nr.: 2008-001517
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
FP 10370 1. Dansk penning, MB 228, henført til Ribe, 1280’erne (x1006). 2. Dansk penning, ubestemt type, ca. 1250 (x999). 3. Dansk penning, MB 556, 558-559, henført til Roskilde, 1330’erne (x997). 4. Dansk penning, sandsynligvis MB 566-567, henført til Roskilde, 1330’erne (x998). 5. Valdemar Atterdag, MB 678, henført til Sjælland, 1340-1375 (x996). MFG 407

2020 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Journal nr.: MFG 407
Roskilde Museum
Indsendelse af x1032-1226 og 1232-1361

2020 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Roskilde Museum
Indsendelse af x1007-1019

2020 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Journal nr.: MFG 407
Roskilde Museum
Indsendelse af x1007- x1019

2020 Privat detektorbrug
Journal nr.: MFG 407
Roskilde Museum
Indlevering af detektorfund x1007 -

2022 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Journal nr.: MFG 407
Roskilde Museum
Indsendelse af x1371- x1378

2022 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Journal nr.: MFG 407
Roskilde Museum
Indsendelse af x1370

2022 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Journal nr.: MFG 407
Roskilde Museum
Indsendelse af x1362-x1369

Litteraturhenvisninger  (0)