Evishøjene
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100309-12

Fredningsnr.
05154

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Begravelse, uspec undergruppe, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 0515-4, 5. Høj, 14 x 2,5 m; bredt kløftet fra Ø-V. Hul i nordlige høj- fod. Lyng.
Undersøgelsehistorie  (6)
1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi 8' h; gjennemgravet fra NØ-SV. Bevoksning: 1979: Lyng og Nålekrat/-træer

1924 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund, lyngklædt Høj i Ager, højtliggende. 2,50 m. høj, 14 m. i Tværmaal. Bredt gennemskaaret i gammel Tid til ca. 1,50 m.'s Dybde i Retning NØ-SV. Et Hul i n. Højfod og et i ø. Højen er den nø. af "Evishøjene" (jfr. Høj [sb.]69) og hører under Gaarden Kabbelhede (se Notits efter [sb.]No. 69). Fra denne Høj stammer Fundet No. 271-72 i Hjørring Mus. (Lerkar og Bronzekniv). [...] Om Højene [sb.]Nr. 12, 14, 59, 62, 63, og 69 - ialt 6 Høje - er at bemærke, at Ejeren, Gaardejer Jensen, Kabbelhede, udtaler til mig (Sept. 1924), at han, naar han om nogle Aar sælger sin Gaard (men ikke før), gerne ønsker disse Høje fredlyste. Imidlertid er dette Ønske saaledes at forstaa, at han enten vil have alle 6 Høje fredlyste samlede, som Gruppe, eller ogsaa slet ingen. Han udtaler, at han selv til sin Tid vil tilskrive Museet herom. - Af de paagældende Høje er, fra et almindeligt Synspunkt, kun [sb.]Nr. 59, 62 og 63 fredningsværdige (til nød [sb.]69). Bevoksning: 1979: Lyng og Nålekrat/-træer

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 14 x 2,5 m; bredt kløftet fra Ø-V. Hul i nordl. Højfod. Lyng.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, som måler 2,5 x 17 x 17 m. Som tidligere beskrevet, bortset fra rævegrav i vestsiden. Højen tilgroet med krat. Ingen foto p.gr.a. bevoksningen. Bevoksning: 1979: Lyng og Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Krattilgroet høj i plantage.

Litteraturhenvisninger  (0)