Vogn
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100309-3

Fredningsnr.
05157

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Afmærkn.: MP i S Langhøj, 22 x 10 m, 1,5 m høj; lyngklædt.
Undersøgelsehistorie  (5)
1924 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt Langhøj paa Top af Banke. 1,50-2 m. høj, 22 m. lang i Ø-V., 10-12 m. bred. Smaagrupper af Bøgepur o.a. Krat i Ø. og V. Bevoksning: 1979: Græs og Løvtræer

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj, 22 x 10 m, 1½ m høj; Lyngklædt.

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langhøj. Mål: 2,3 x 26 x 10 m. Orienteret Ø-V. Uregelmæssigt, ovalt omrids. Toppen skråner nedad fra øst mod vest. I nordsiden et ældre, tilgroet hul samt tilgroede hulninger. Dias 10.26. ** Seværdighedsforklaring ** Velbevaret, stor og smukt beliggende langhøj med smuk bevoksning af bøgetræer, som dog ikke generer udsynet til og Bevoksning: 1979: Græs og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Velbeliggende træbevokset langhøj i kreaturfold.

Litteraturhenvisninger  (0)