Vogn
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100309-23

Fredningsnr.
041516

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 0415-17, 16, 15. Afmærkn.: MP I S. Høj, 12 x 1,5 m; flad top med lavning; ujævn overflade. Lyng.
Undersøgelsehistorie  (6)
1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi, 35' i Diam. 5' h; fuldstændig bevaret. Bevoksning: 1979: Løvkrat og Nålekrat/-træer

1924 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund, lyngklædt Høj, 1,50 m. høj, 12 m. i Tværmaal. Højtoppen er stærkt affladet og i Midten neddybet ca. ½ m. I N. og Ø. er Højen ret stærkt afgravet og udjævnet i gammel Tid. Alt eftergroet. I Syd ses en Randsten. Bevoksning: 1979: Løvkrat og Nålekrat/-træer

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 12 x 1,5 m; flad Top m. Lavning; ujævn Overflade. Lyng.

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskrevet, men tilvoksset med krat. Den i SB. Nævnte randsten kunne ikke ses. - foto pga. bevoksning. Bevoksning: 1979: Løvkrat og Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Høj i fritvoksende skovterræn.

Litteraturhenvisninger  (0)