Kabbelhede
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100309-14

Fredningsnr.
051511

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, helt ødelagt af gravninger. Tinglysning af C-højen 1993 (tidl. matr.nr. 3 Eskær Hovedgård, Mosbjerg): Høj, 2 x 12 m. Stor sænkning i top. Nordfoden afgravet. I ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi, 23' i Diam. 5' h; fuldstændig bevaret. Bevoksning: 1992: Græs og Lyng

1924 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund, lyngklædt Høj i Ager, 1,50 m. høj, 9 m. i Tværmaal. Hele det Indre er gennemgravet i gammel Tid til 1 m's Dybde. I Syd et større, vindblæst Skaar op ad Siden. - Hører under Gaarden Kabbelhede (Se Notits efter [sb.]No. 69).[...] Om Højene [sb.]Nr. 12, 14, 59, 62, 63, og 69 - ialt 6 Høje - er at bemærke, at Ejeren, Gaardejer Jensen, Kabbelhede, udtaler til mig (Sept. 1924), at han, naar han om nogle Aar sælger sin Gaard (men ikke før), gerne ønsker disse Høje fredlyste. Imidlertid er dette Ønske saaledes at forstaa, at han enten vil have alle 6 Høje fredlyste samlede, som Gruppe, eller ogsaa slet ingen. Han udtaler, at han selv til sin Tid vil tilskrive Museet herom. - Af de paagældende Høje er, fra et almindeligt Synspunkt, kun [sb.]Nr. 59, 62 og 63 fredningsværdige (til nød [sb.]69). Bevoksning: 1992: Græs og Lyng

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, helt ødelagt af Gravninger.

1976 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1851/76
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1992 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, som måler 2,5 x 11 x 11 m. Som tidligere beskrevet. Dias 10.32. *** Nyberejsningstekst *** Nyberejsning den 15.10.1992. Høj, C-høj. Stor sænkning i top. Nord foden afgravet. Tinglyses. Bevoksning: 1992: Græs og Lyng

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Rundhøj i græsparcel i ager.

Litteraturhenvisninger  (0)