Løgtehøje

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100309-20

Fredningsnr.
041528

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Fælles kort for: 0415-30, 29, 28, 26, 27, 25, 14 Afmærkn.: MP i S. Høj, 14 x 2 m; lidt ujævn overflade. Plantage. Sb. 19-20 "Løgtehøje".
Undersøgelsehistorie

1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi, 34' i Diam 6' h; uregelmæssig Overflade. Bevoksning: 1979: Løvkrat og Nålekrat/-træer

1924 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høj i Fyrreplantage, faa m. V. for [sb.]No. 19 og af samme Størrelse som denne [2 x 14 m]. Affladet, uregelmæssig forgravet Top. Siderne stærkt afgravede. Alt eftergroet. Højen er en Del udjævnet i Vest. Højene [sb.] 19-20 kaldes "Løgtehøje". Bevoksning: 1979: Løvkrat og Nålekrat/-træer

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 14 x 2 m; lidt ujævn Overflade. Plantage. [Sb.] 19-20: "Løgtehøje".

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskrevet. - Foto pga. bevoksning. Bevoksning: 1979: Løvkrat og Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Anseelig høj i lysåben bøgeskov.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Vegetationsløs høj i bøgeskov. Begyndende tilgroning i kaprifolium mod V. Gammelt af efter en rodvælter mod V.