Ellevehøjene
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100309-45

Fredningsnr.
04153

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Afmærkn.: MP i S. Høj, 15 x 2 m; i toppen sænkning; 3 nye, dybe gravninger i SØ, SV og nord. Krat. Eskær matr.nr. 1a: Høj i skel til Vogn matr.nr. 12d (dok. dateret 13-03-1952) Tinglyst 1989 med ny tekst: Høj. 2 x 15 m. Græsklædt. Nedgravninger i SØ, SV og N. Sænkning i top.
Undersøgelsehistorie  (10)
1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi i Skjellet til Eskjær; beliggende paa en Bakkeskraaning; 45' Diam 6' h; fuldstændig bevaret. Bevoksning: 1979: Græs og Løvkrat

1924 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stednavnet "Ellevehøjene" omfatter formentlig højene sb. 36-38 og 41-48, jf. sb. 49.

1924 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund, lyngklædt Høj paa lav Bakketop, skraanende fra NØ til SV. 2 m. høj, 15 m i Tværmaal. I Toppen en Sænkning, 1,25 m. dyb, 2-3 m. vid, i hvis Bund en Rævegrav. Højsiden fladt afgravet i N. og Ø. (i Ø. et Par Rævegrave). I S. nær Toppen en rund Afgravning, i hvis Bund ligeledes en Rævegrav. Bevoksning: 1979: Græs og Løvkrat

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 15 x 2 m; i Toppen Sænkning; 3 nye, dybe Gravninger i SØ, SV og N. Krat.

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Toppen uregelmæssigt affladet, med hul i syd. Sidernes overflade ujævn, med flere dybe huller. Alle skader tilgroede. I tidligere, nu fældet granplantage, området ikke under dyrkning. Fredningsstenen kunne ikke ses, men muligvis skjult af bevoksningen. Dias 11.17. ** Seværdighedsforklaring ** Se nr. 415:11. Bevoksning: 1979: Græs og Løvkrat

1989 Tinglysning
Journal nr.: 6111-0055
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1989 Museal besigtigelse
Journal nr.: 6111-0055
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. 2 x 15 m. Græsklædt. Nedgravninger i SØ, SV og N. Sænkning i top.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Velbeliggende, græsklædt høj i højgruppe.

Litteraturhenvisninger  (0)