Ellevehøjene

Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100309-37

Fredningsnr.
041519

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 20/8 1884, købt. Afmærkn.: MS 1897, ved løjtnant Lassen Høj, 14 x 3,5 m; i toppen sænkning.
Undersøgelsehistorie

1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi, 40' i Diam. 11' h; fuldstændig bevaret. Bevoksning: 1979: Græs og Nålekrat/-træer

1884 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1924 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stednavnet "Ellevehøjene" omfatter formentlig højene sb. 36-38 og 41-48, jf. sb. 49.

1924 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund, lyngklædt Høj, 3,50 m. høj, 14 m. i Tværmaal. I Toppen en ganske lav, trugformet Sænkning, 1 m. vid. I v. Højside et mindre, vindblæst Skaar. Ellers fuldt bevaret. Fredlyst 1884. MS. Bevoksning: 1979: Græs og Nålekrat/-træer

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 14 x 3,5 m; i Toppen Sænkning.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidliger beskrevet. Dias 11.25. ** Seværdighedsforklaring ** Se nr. 415:11. Bevoksning: 1979: Græs og Nålekrat/-træer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Græs- og kratbevokset høj i udyrket græsareal.


Billeder

Foto, detalje