Ellevehøjene
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100309-38

Fredningsnr.
041520

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 20/8 1884, købt. Afmærkn.: MS 1897, ved løjtnant Lassen. Langhøj, 20 x 12 m; 4 m høj; i toppen lille hul. Lyng.
Undersøgelsehistorie  (8)
1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi, 47' i Diam. 8' h, anlagt paa en naturlig Forhöining i Terrainet; i Overfladen enkelte vindblæste Huller; forövrigt fuldstændig bevaret. Bevoksning: 1979: Lyng og Løvkrat

1884 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1924 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stednavnet "Ellevehøjene" omfatter formentlig højene sb. 36-38 og 41-48, jf. sb. 49.

1924 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt Langhøj, anlagt paa en naturlig, isoleret Bakkeknold. 20 m. lang i NV-SØ, 12 m. bred, 2,50 m. høj. I den nv. Ende er i Højtoppen en mindre, trugformet, eftergroet Fordybning, 1 m. vid, ½ m. dyb. Ved ø. Højfod et Hul, ligeledes eftergroet. Ellers er Højen urørt. Et Busket dækker den nordre Halvdel af nø. Langside. Fredlyst 1884. MS. Bevoksning: 1979: Lyng og Løvkrat

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj, 20 x 12 m; 4 m høj; i Toppen lille Hul. Lyng.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langhøj. Som tidligere beskrevet, men flade, nu tilgroede skår i NV-siden. Dias 11.25. ** Seværdighedsforklaring ** Se nr. 415:11. Bevoksning: 1979: Lyng og Løvkrat

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)