Ellevehøjene
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100309-41

Fredningsnr.
041521

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (6)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Gravgenstand, Stenalder (dateret 3300 - 2601 f.Kr.)

Bosættelse, uspec undergruppe, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Bosættelse, uspec undergruppe, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 174 e.Kr.)

Jordfæstegrav, Jernalder (dateret 1 - 374 e.Kr.)

Fredningstekst
Afmærkn.: MP i S. Den vestlige halvdel af en langhøj, 20 x 12 m, 1,75 m høj; den østlige stærkt forgravede del må fjernes.
Undersøgelsehistorie  (10)
1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhöi med Retning S.V.-N.Ø., 142' l. 45' br. 6' h; i den n.ø. Ende er der gravet 2 store Huller, i hvilke ses en Del Sten, der synes at have hört til et stenbygget Gravkammer; om dette vidstes ingen Besked. Bevoksning: 1979: Græs og Lyng

1924 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stednavnet "Ellevehøjene" omfatter formentlig højene sb. 36-38 og 41-48, jf. sb. 49.

1924 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af Langdysse. Græsklædt Langhøj i Ager, 40 m. lang i NV.- SØ, 12 m. bred. Den nv. Halvdel af Højen er velbevaret, 1,75 m. høj; her ses i Toppen, ca. 6 m. fra NV.-Enden, Overdelen af en Sten; ingen Randsten. Den sø. Halvdel af Højen er helt bortgravet. Tæt Ø. for den bevarede nv. Halvdel af Højen staar i Højmidten 1 Sten og strax N. herfor 3 Randsten paa Plads i Nordsiden. For SØ.-Enden staar 1 stor Randsten. Sydøstligt i s. Langside 1 Randsten. Den sydøstligste Fjerdedel af Højen er trugformet neddybet. Forkert lagt paa Kortet af B. [= K. Bahnson, 1882]. Bevoksning: 1979: Græs og Lyng

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Den vestlige Halvdel af en Langhøj, 20 x 12 m, 1,75 m høj; den østlige stærkt forgravede Del maa fjernes.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langhøj. Tomt af langdysse orienteret Ø-V. Kun den vestlige halvdel af højen er bevaret. Den østlige halvdel er en fuldstændig forgravet tomt. På den bevarede del af højen 5 sten, 0,5 - 0,75 m, tilsyneladende liggende på overfladen. Yderligere 6 sten sås i den østlige dels nordside. To af dem er muligvis randsten. Dias 11.29. Bevoksning: 1979: Græs og Lyng

1984 Museal udgravning
Journal nr.: 70/1984
Vendsyssel Historiske Museum
I forbindelse en undersøgelse og restaurering af langhøjens østlige ende fremkom kogegruber og ildsteder fra neolitikum; stenspor, muligvis fra højens randstenskæde; stolpehuller, der ikke umiddelbart indgik i konstruktioner; gruber og nedgravninger, hvoraf en med keramik fra ældre jernalder; kulturlag fra ældre romertid; rester af en grav fra ældre romertid, hvor randsten fra gravhøjen måske er genbrugt i den stenbyggede grav, der synes at have været på stedet. Selve undersøgelsen af langhøjens østlige del viste, at der her har ligget et nu næsten helt fjernet dyssekammer, der antagelig har været orienteret Ø-V. Der kunne udskilles to højfaser. En del keramik og flint dateredes til MNIb og stammer sandsynligvis fra en efterbegravelse.

1999 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Anseelig langhøj i udyrket græsareal.

Litteraturhenvisninger  (0)