Ellevehøjene
Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100309-42

Fredningsnr.
04157

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 20/8 1884, købt. Afmærkn.: MS 1897, ved løjtnant Lassen. Høj, 23 x 5,5 m; i toppen lavning; i vestsiden skærer en grusgrav lidt ind i foden. Matr.nr. 12d, Vogn: Høj i skel til matr.nr. 5a af Eskær.
Undersøgelsehistorie  (8)
1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi paa samme Bakkedrag som foregaaende [sb. 43], i Skjellet til Matr. No. 5a; 70' i Diam. 16' h; fuldstændig bevaret. Bevoksning: 1979: Græs og Løvkrat

1884 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1924 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stednavnet "Ellevehøjene" omfatter formentlig højene sb. 36-38 og 41-48, jf. sb. 49.

1924 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund, lyngklædt Høj, 5,50 m. høj, 23 m. i Tværmaal. I Toppen en ganske flad, eftergroet Fordybning, 1 m. vid. Nordsiden fladt afgravet i gammel Tid. I S. og SV. flade, vindblæste Skaar, eftergroede. Bøgepur paa NØ-Siden. Fredlyst 1884. MS. Bevoksning: 1979: Græs og Løvkrat

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 23 x 5,5 m; i Toppen Lavning; i Vestsiden skærer en Grusgrav lidt ind i Foden.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskrevet, men grusgraven kunne ikke ses. Rævegrav i Syd-siden. Højsiden står temmelig stejlt i nord og skråner mere jævnt mod syd. Nr. 42-48 har en meget karakteristiske beliggenhed på den buet NØ-SV gående højderyg på toppen af et bakkedrag. Kratbevoksningen bør bortryddes. Dias 11.13. ** Seværdighedsforklaring ** Se nr. 415:11. Bevoksning: 1979: Græs og Løvkrat

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)