Ellevehøjene
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100309-43

Fredningsnr.
04158

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Matr.nr.: 12d (5a?). Tingl.: 20/8 1884, købt Afmærkn.: MS 1897, ved løjtnant Lassen Høj, 17 x 4 m.
Undersøgelsehistorie  (8)
1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ligesom foregaaende [sb. 44] beliggende paa et höit Bakkedrag i Skjellet til Matr. No. 5a; 50' i Diam. 11' h; fuldstændig bevaret. Bevoksning: 1979: Græs og Løvkrat

1884 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1924 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stednavnet "Ellevehøjene" omfatter formentlig højene sb. 36-38 og 41-48, jf. sb. 49.

1924 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund, lyng- og græsklædt Høj, 4 m. høj, 17 m. i Tværmaal. Fuldstændig bevaret. Selvsaaet Busket og Bøgepur i s. og v. Side. Fredlyst 1884. MS. Bevoksning: 1979: Græs og Løvkrat

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 17 x 4 m.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Tilgroede, flade skår i syd- og dydvestsiden. Fra SØ-siden går en sti op på højen. Kratbevoksningen bør bortryddes. Dias 11.13. ** Seværdighedsforklaring ** Se nr. 415:11. Bevoksning: 1979: Græs og Løvkrat

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Anseelig, græsklædt høj i højgruppe.

Litteraturhenvisninger  (0)