Ellevehøjene

Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100309-44

Fredningsnr.
04159

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Matr.nr.: 12d (5a?) Tingl.: 20/8 1884, købt Afmærkn.: MS 1897, ved løjtnant Lassen Høj, 15 x 3 m; syd og SV-siden noget afgravet. Krat.
Undersøgelsehistorie

1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi, 45' i Diam. 10' h; enkelte mindre Fordybninger i Overfladen; forövrigt fuldstændig bevaret. Bevoksning: 1979: Løvkrat

1884 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1924 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stednavnet "Ellevehøjene" omfatter formentlig højene sb. 36-38 og 41-48, jf. sb. 49.

1924 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund, græsklædt Høj, 3 m. høj, 15 m. i Tværm. S. og SV.-Siden fladt afgravede i gammel Tid og i det hele en Del uregelmæssige. Alt eftergroet. Ellers er Højen urørt. (Dog et Skaar i NV.-Siden). N.- og Ø.-Siden er dækket af Bøgekrat. Fredlyst 1884. MS. Bevoksning: 1979: Løvkrat

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 15 x 3 m; S- og SV-Siden noget afgravet. Krat.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Uregelmæssigt affladet top. Skader i øvrigt vanskelige af se på grund af bevoksningen, men ingen synslige nye skader. Kratbevoksningen bør bortryddes. Dias 11.23. ** Seværdighedsforklaring ** Se nr. 425:11. Bevoksning: 1979: Løvkrat

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Anseelig, græsklædt høj i højgruppe.