Ellevehøjene

Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100309-46

Fredningsnr.
04154

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 20/8 1884, købt Afmærkn.: MS 1904, ved Sven Muller Høj, 15 x 2 m.
Undersøgelsehistorie

1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi paa et höit Bakkedrag, 38' i Diam, 6' h; fuldstændig bevaret.

1884 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1924 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stednavnet "Ellevehøjene" omfatter formentlig højene sb. 36-38 og 41-48, jf. sb. 49.

1924 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyng- og græsklædt Høj, 2 m. høj, 15 m. i Tværmaal i N-S, 12 m. i Ø-V. I Toppen og i n. Højside Rævegrave. Fredlyst 1884. MS. Bevoksning: 1979: Græs og Løvkrat

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 15 x 2 m.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Flade skår i siderne mod syd og vest, tilgroede. I toppen en rævegrav. I tidligere, nu fældet granplantning. Området er uden for dyrkning. Kratbevoksningen bør bortryddes. Dias 11.21. ** Seværdighedsforklaring ** Se nr. 415:11. Bevoksning: 1979: Græs og Løvkrat

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum


Billeder

Oversigt set fra V
Oversigt set fra N
Oversigt set fra Ø