Ellevehøjene

Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100309-48

Fredningsnr.
04156

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 20/8 1884, købt. Afmærkn.: MS 1904, ved Sven Muller Høj, 15 x 4 m; Toppen kløftet. Krat.
Undersøgelsehistorie

1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi, 45' i Diam. 11' h; i Toppen en flad Fordybning, forövrigt fuldstændig bevaret. Bevoksning: 1979: Løvkrat

1884 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1924 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stednavnet "Ellevehøjene" omfatter formentlig højene sb. 36-38 og 41-48, jf. sb. 49.

1924 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund, lyngklædt Høj, 4 m. høj, 15 m. i Tværmaal. Toppen er Kløftet ved en gammel, i N-S gaaende Gravning, 1 m. dyb, 4-5 m. vid, i hvis v. Kant staar en Bøg. I N.- og NV.-Siden 2 flade Skaar, hvori 3 Fyrretræer. Alt eftergroet. Fredlyst 1884. MS. Bevoksning: 1979: Løvkrat

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 15 x 4 m; Toppen kløftet. Krat.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidliger beskrevet. I tidligere, nu fældet granplantning. Området er udenfor dyrkning. Kratbevoksningen bør bortryddes. Dias 11.20. ** Seværdighedsforklaring ** Se nr. 415:11. Bevoksning: 1979: Løvkrat

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum


Billeder

Oversigt set fra N
Oversigt set fra S