Vagthøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100309-51

Fredningsnr.
041540

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fr.nr. 0415:40 Rundhøj, "Vagthøj". 15 m i diameter og op til ca. 1 m høj.
Undersøgelsehistorie  (9)
1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb. 49-51:] Nedplöiede Höie.

1924 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund, græsklædt Høj paa Top af høj Banke. 1,25 m. høj, ca. 12 m. i Tværmaal. I Toppen ses Overfladen af en Sten. Talrige Afgravninger og Huller. Ligger i nyplantet Fyrreplantage. Højen kaldes "Vagthøj".

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Kun lille Rest tilbage.

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_FRNR_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Afventer tekst og oplysninger om fredning

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
"Vagthøj". Højrest på morænebakke i nåleskov.

2014 Museal besigtigelse
Nordjyllands Historiske Museum
”Vagthøj”. Diffust afgrænset rundhøj i nåletræsplantage. Vegetationsløs. Tidligere beplantet eftersom der ses 3 stød efter fældede graner og svage plantefurer på højen.

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2018 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)