Eskjær
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100309-52

Fredningsnr.
041541

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fr.nr. 0415:41 Rundhøj. 8 m i diameter og ca. 0,5 m høj.
Undersøgelsehistorie  (6)
1924 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høj i Fyrreplantage. 0,75 m. høj, 12 m. i Tværmaal.

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tvivlsom, udflydende.

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_FRNR_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Afventer tekst og oplysninger om fredning

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Mindre høj i nåletræsplantage.

2014 Museal besigtigelse
Nordjyllands Historiske Museum
Flad, og udflydende rundhøj i nåletræsplantage. Vegetationsløs men der vokser 4 hen ved 30 meter høje graner på fortidsmindet. Disse er angiveligt plantede. Foran højen i en bred bræmme mod syd camoufleres anlægget af et tæt dække af selvsåede graner.

2018 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)