Kringelbakke
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100309-54

Fredningsnr.
041542

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fr.nr. 0415:42 Rundhøj. 8 m i diameter og ca. 0,5 m høj.
Undersøgelsehistorie  (6)
1924 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høj paa Top af Banken "Kringelbakke", i v. Udkant af Eskjær Skov, med stejlt Fald i NØ. 1 m. høj, ca. 10 m. i Tværmaal. Affladet, forgravet Overflade. Bevoxet med Gran, Fyr og Buske. En stor Sten ses i nø. Højfod.

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tvivlsom, udflydende.

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_FRNR_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Afventer tekst og oplysninger om fredning

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Mindre høj, mosklædt i lysåben bøgeskov.

2014 Museal besigtigelse
Nordjyllands Historiske Museum
Diffust afgræsnset rundhøj beliggende på markant moræneryg i bøgeskov. Let mosklædt ellers vegetationsløs. Let forgravet i S-siden. Ca 0,5 x 10 meter stor.

2018 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)