Kabbelhede
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100309-59

Fredningsnr.
041524

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 0415-24, 22, 23. Høj, 14 x 2 m; i NØ gammel afgravning. Lyng.
Undersøgelsehistorie  (7)
1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi, 36' i Diam, 6' h; fuldstændig bevaret. Bevoksning: 1979: Lyng

1924 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund, lyngklædt Høj paa Top af Banke, 2 m. høj, 14 m. i Tværmaal. Den affladede Top, sydligt i hvilken ses Overdelen af en større Sten, skraaner jævnt fra N. til S. I nø. Side en flad Afgravning. Alt eftergroet. - Hører under Gaarden Kabbelhede (se Notits efter [sb.]No. 69). [...] Om Højene [sb.]Nr. 12, 14, 59, 62, 63, og 69 - ialt 6 Høje - er at bemærke, at Ejeren, Gaardejer Jensen, Kabbelhede, udtaler til mig (Sept. 1924), at han, naar han om nogle Aar sælger sin Gaard (men ikke før), gerne ønsker disse Høje fredlyste. Imidlertid er dette Ønske saaledes at forstaa, at han enten vil have alle 6 Høje fredlyste samlede, som Gruppe, eller ogsaa slet ingen. Han udtaler, at han selv til sin Tid vil tilskrive Museet herom. - Af de paagældende Høje er, fra et almindeligt Synspunkt, kun [sb.]Nr. 59, 62 og 63 fredningsværdige (til nød [sb.]69). Bevoksning: 1979: Lyng

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 14 x 2 m; i NØ gl. Afgravning. Lyng.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
HØj. I nord- øst- og sydsiden ses flade skår nær toppen. Dias 12.03. Bevoksning: 1979: Lyng

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Græsklædt høj i fåreindhegning.

Litteraturhenvisninger  (0)