Kabbelhede
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100309-63

Fredningsnr.
041523

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 0415-24, 22, 23. Høj, 15 x 2,5 m; i nordsiden 3 indhak. Lyng.
Undersøgelsehistorie  (7)
1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi, 45' i Diam. 10' h; uregelmæssig Overflade, forövrigt velbevaret. Bevoksning: 1979: Græs, Lyng og Løvkrat

1924 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund, lyngklædt Høj, 2,50 m. høj, 15 m. i Tværmaal. Hele N.- og NØ.-Siden er stærkt ødelagt af 3 Afgravninger, der strækker sig fra Højfod omtrent til Top. De 2 østligste af disse Afgravninger er eftergroede, den 3dje, som er den største (5 m. l., 4 m. br.), stammer fra ny Tid (Højvæggen har tjent som Baggrund for Skydebane). Højens V.- og S.-Side er stærkt vindblæste, men eftergroede. - Hører under Gaarden Kabbelhede (se Notits efter [sb.]No. 69). [...] Om Højene [sb.]Nr. 12, 14, 59, 62, 63, og 69 - ialt 6 Høje - er at bemærke, at Ejeren, Gaardejer Jensen, Kabbelhede, udtaler til mig (Sept. 1924), at han, naar han om nogle Aar sælger sin Gaard (men ikke før), gerne ønsker disse Høje fredlyste. Imidlertid er dette Ønske saaledes at forstaa, at han enten vil have alle 6 Høje fredlyste samlede, som Gruppe, eller ogsaa slet ingen. Han udtaler, at han selv til sin Tid vil tilskrive Museet herom. - Af de paagældende Høje er, fra et almindeligt Synspunkt, kun [sb.]Nr. 59, 62 og 63 fredningsværdige (til nød [sb.]69). Bevoksning: 1979: Græs, Lyng og Løvkrat

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 15 x 2½ m; i Nordsiden 3 Indhak. Lyng.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskrevet. Dias 12.05. Bevoksning: 1979: Græs, Lyng og Løvkrat

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Græsklædt høj i fåreindhegning.

Litteraturhenvisninger  (0)