Eskjær

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100309-65

Fredningsnr.
05152

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

Fælles kort for 0515-2, 1. Tingl.: 10/1 1912, gdr. P.Chr. Jensen, Kabbelhede Diplom 21/5 1969 Afmærkn.: MS 1913, ved oberstl. Lund Dyssekammer uden høj; 3 bæresten og dæksten.
Undersøgelsehistorie

1912 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1924 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer paa flad Mark, uden Jordhøj. Overliggeren er i Niveau med den omgivende Markflade. Kamrets Langsider, med Retning Ø-V., er 2 Dele af samme, kløvede Sten; for Østsiden staar 1 Sten; ud for hver Langside staar mod Vest en Gangsten. Overliggeren, som har været fjernet og atter bragt paa Plads, er 1,65 x 1,00 x 0,30 m. stor. Kamrets fulde Længde, udv. maalt inclus. Gangstenene, er 3 m., dets udv. Bredde 2,15 m. Dets indv. Størrelsesforhold er 2 m. l., 0,60 m. br., 0,80-0,90 m. højt; det er jordfrit. Alle Sten, undtagen Overliggeren, er jorddækte udvendig. Gangens Længde er 0,80 m., dens Bredde 0,40-0,60 m. (den smalner til udefter). - Herfra stammer Fundet A 28355-63 (6½ tyndn. Øxe, 1 Mejsel, 14 Ravperler). Fredlyst 1912. MS. Bevoksning: 1979: Græs

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer uden Høj; 3 Bæresten og Dæksten.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dyssegrav, som måler 1,7 x 1 m. Nedgravet dyssekammer. Kun dækstenen synlig i niveau med markoverfladen. Øst for dækstenen flere hovedstore og større sten. Dias 12.07. Bevoksning: 1979: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Dyssekammer under markoverflade. Beliggende i lille græsparcel i ager. Kun dæksten synlig.