Tørrehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100309-77

Fredningsnr.
04152

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Afmærkn.: MP i S. "Tørrehøj", 15 x 2,5 m; planeret top; beplantet i have.
Undersøgelsehistorie  (6)
1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi paa flad Mark, c. 50' i Diam 8' h; i Overfladen en Del vindblæste Huller. Bevoksning: 1979: Løvkrat og Løvtræer

1924 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund, lyngklædt Høj, beliggende i nv. Ende af Husmandshave, "Tørrehøj". 2,50 m. høj, 15 m. i Tværmaal. Højtoppen er fladt planeret og beplantet med en Krans af Graner omkring en Flagstang. En bred Sti fører fra V. ]langs[ over Højens Nordside og ned igen i Ø.; den gør nordre Højprofil terrasseformet. En anden Sti fører op fra Syd. Sydsiden beplantet med Gran; desuden en Krans af Graner om Højfoden. I Ø. er Højfoden beskaaret af en Havegang. Bevoksning: 1979: Løvkrat og Løvtræer

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Tørrehøj", 15 x 2,5 m; planeret Top; beplantet, i Have.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskrevet, men flagstang anbragt lidt over sydøstlige højfod. - foto. Bevoksning: 1979: Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
"Vangshøj". Græsklædt høj i privat baghave.

Litteraturhenvisninger  (0)