Eskjær
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100309-68

Fredningsnr.
05151

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 0515-2, 1. Afmærkn.: MP i SØ Rest af langdysse, høj, 15 x 10 m, 1,5 m høj; i østenden et kammer med 4 bæresten; 3 huller i højen.
Undersøgelsehistorie  (6)
1924 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af Langdysse. Græsklædt Langhøj, 1,50 m. høj, 25 m. l. i Ø-V., 10 m. br. I østre Ende, 3-4 m. fra Langhøjens Ende, ses Rester af et Kammer med Længderetn. N-S. Tilbage af dette Kammer staar den n. Endesten (1,20 m. l. i Ø-V.), den ø. Langside sat af 2 Sten (tilsammen 1,35 m. l. i N-S.) samt af den v. Langside den nordlige Sten (0,75 m. l. i N-S.). Kamret er indv. maalt ca. 1 m. bredt og synes at have været ca. 1,75 m. langt. Det er halvt jordfyldt. Faa m. S. for Kamret ses i oprindelig Leje 2 Randsten; 2 andre Randsten staar, ligeledes i Leje, N. for Kamret (altsaa i henholdsvis s. og n. Langsiders østre Ender). Ellers ingen Randsten. Bevoksning: 1993: Løvtræer og Nålekrat/-træer

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af Langdysse, Høj, 15 x 10 m, 1½ m høj; i Østenden et Kammer med 4 Bæresten; 3 Huller i Højen.

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Mål: Ikke angivet. Tomt af langdysse. Højens dimentioner kan ikke måles p.gr.a. tæt bevoksning, dens omrids er flydende. Kammeret var som tidligere beskrevet, bortset fra, at et lille træ har slået rod i det. En smal grøft fører fra kammeret mod syd og blotter en randsten. Umiddelbart nord for kammeret ses to flade nedgravninger. En tredie, uregelmæssig nedgravning sås i sydsiden, ca. 5 m vest for kammeret. En del vindfældede træer på højen. Bør ryddes og træet i kammeret fældes, hvis der er risiko for, at det skader anlægget. Dias 12.68. Bevoksning: 1993: Løvtræer og Nålekrat/-træer

1993 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
HKrattilgroet høj i plantage med åbentstående stenkammer.

Litteraturhenvisninger  (0)