Evishøjene

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100309-69

Fredningsnr.
05155

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Fælles kort for 0515-4, 5. Høj, 16 x 3 m; vestsiden af toppen, dele af vestsiden og SØ-siden bortgravet. set wr 60
Undersøgelsehistorie

1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi, 55' i Diam. 12' h; vindblæste Huller i Overfladen. Bevoksning: 1979: Lyng og Nålekrat/-træer

1924 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund, lyngklædt Høj i Ager, 3 m. høj, 16 m. i Tværmaal. Temmelig stærkt medtaget af Afgravninger og vindblæste Skaar. Saaledes er den v. Del af Toppen samt hele Vestsiden ned til Højfod fladt bortskaaret, ligesom SØ.-Siden er uregelmæssig afgravet. En Sten ses i s. Højfod. Højen er den sv. af "Evishøjene" (jfr. Høj [sb.] 12) og hører under Gaarden Kabbelhede. Om Højene [sb.]Nr. 12, 14, 59, 62, 63, og 69 - ialt 6 Høje - er at bemærke, at Ejeren, Gaardejer Jensen, Kabbelhede, udtaler til mig (Sept. 1924), at han, naar han om nogle Aar sælger sin Gaard (men ikke før), gerne ønsker disse Høje fredlyste. Imidlertid er dette Ønske saaledes at forstaa, at han enten vil have alle 6 Høje fredlyste samlede, som Gruppe, eller ogsaa slet ingen. Han udtaler, at han selv til sin Tid vil tilskrive Museet herom. - Af de paagældende Høje er, fra et almindeligt Synspunkt, kun [sb.]Nr. 59, 62 og 63 fredningsværdige (til nød [sb.]69). Bevoksning: 1979: Lyng og Nålekrat/-træer

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 16 x 3 m; Vestsiden af Toppen, Dele af Vestsiden og SØ-Siden bortgravet.

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskrevet. Ingen foto. Bevoksning: 1979: Lyng og Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Lyng- og blåbærklædt høj i ager.