Kokkerhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100309-70

Fredningsnr.
051510

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Stendrup og Grårup "Kokkerhøj", helt ødelagt af kartoffelkule. Tinglysning af C-højen 1993: **************************** Høj, "Kokkerhøj". 2 x 13 m. Sænkning i top med udføring mod nord. Mod nord og vest meget forgravet. 4 randsten i syd. I græsningsmark.
Undersøgelsehistorie  (4)
1924 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund, lyngklædt Høj i Ager, "Kokkerhøj". 2 m. høj, 14 m. i Tværmaal. Hele Højens Indre er udgravet og et muret Kartoffelhus indbygget med Indgang i NØ. Denne Gravning foretoges Foraar 1924; Højen var indtil da ikke synderlig rørt; der er ikke fundet noget. Bevoksning: 1992: Græs og Løvtræer

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Kokkehøj", helt ødelagt af Kartoffelkule.

1992 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, som måler 2,2 x 14 x 14 m. I den nordlige halvdel er hele det indre udgravet med en åbning i højsiden mod NØ. Højens overflade er i øvrigt ujævn og affaldet. I den sydlige højfod ses 4 randsten samt en større, kløvet løstliggende sten. ** Seværdighedsforklaring ** Højen har trods sin forgravede tilstand en vis landskabelig virkning som følge af bevoksning samt beliggenheden yderst på et fladt plateau, tæt ved en sydvendt skråning. *** Nyberejsningstekst *** Nyberejsning den 15.10.1992. C-høj, "Klokkehøj". Sænkning i top med udføring mod N. Mod N og V meget forgravet. Beliggende i græsmærk i kanten af grusvej. Bevoksning: 1992: Græs og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Fladagtigt, træbevokset høj ret op af grusvej.

Litteraturhenvisninger  (0)