Graarup

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100309-93

Fredningsnr.
051583

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Stenkiste, Jernalder (dateret 1 - 174 e.Kr.)
Affaldsgrube, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 374 e.Kr.)
Fredningstekst

Ejerlav: Graarup Stenkiste fra romersk jernalder, beliggende på bakke ved markskel. Kisten der er 1,1 m høj, 1,7 x 2,35 m i grundare- al, er bygger af tre skifter, hvoraf de to øverste ligger vandret. Tværs over kamret ligger en 2 m lang dæksten og op til den fra den ene ende to mindre dæksten. Den modsat- te ende af kisten er åben.
Undersøgelsehistorie

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stenkiste fra Romersk Jernalder beliggende paa Bakke ved Markskel. Kisten, der er 1,1 m høj, 1,7 x 2,35 m i Grundareal, er bygget af tre Skifter, hvoraf de to (2) øverste ligger vandret. Tværs over Kamret ligger en 2 m lang Dæksten og op til den fra den ene Ende to mindre Dæksten. Den modsatte Ende af Kisten er aaben.

1944 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langstrakt Grusbanke i hvis Vestlige Ende en Stengrav fra romersk Jernalder. På Bankens Top, særlig mod Øst, talrige Lerkarskår og Kulstumper fra Brandpletter.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stenkiste-grav ("Stenbygget grav"), som måler -1 x 2,4 x 1,8 m. Som tidligere beskrevet, men et større træ har slået rod i kammeret. I skel. Bevoksning: 1979: Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. I levende hegn i ager.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Stenbygget romertidsgrav i skel i ager.


Billeder

Oversigt set fra Sydøst