Stavnsager
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Randers

Sted- og lokalitetsnr.
141006-57

Printvenlig side
Anlæg og datering  (14)
Bosættelse, uspec undergruppe, Jernalder (dateret 550 - 749 e.Kr.)

Bosættelse, uspec undergruppe, Vikingetid (dateret 750 - 1066 e.Kr.)

Grubehus, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Møntfund, Vikingetid (dateret 750 - 1066 e.Kr.)

Diverse anlæg og genstande, uspec undergruppe, Udateret (dateret 550 - 2017 e.Kr.)
MOE 0161-x1. Pladefibula. Bronze. MOE 0161-x2. Pynteknop på fæstningsplade med fæstningshuller. MOE 0161-x3. Ring, MOE 0161-x4. Ring

Diverse anlæg og genstande, uspec undergruppe, Udateret (dateret 375 - 2017 e.Kr.)
MOE x5-x50. Sølvdirhem, mia. mønter, vedhæng, fibler, malmgrydeskår, vægtlod, remspænde, perler, brudsølv, brudguld, støbekegle, slagger, bronzeringe, tenvægt, beslag, bogspænder, miniaturesværd

Diverse anlæg og genstande, uspec undergruppe, Jernalder (dateret 550 - 1066 e.Kr.)
Fire guldbrakteater og en endeknop til en permisk ring indleveret i 2012

Diverse anlæg og genstande, uspec undergruppe, Udateret (dateret 175 - 2017 e.Kr.)
detektorfund indkommet i 2014: 7 fibler, 2 dirhems, 2 denarer, 8 mia. mønter, 2 remspænder, 1 sværdfæsteknop, 1 sølvbarre, 4 vægtlodder, 2, støbekegler af bz, 15 div. andre nyere tids genstande.

Diverse anlæg og genstande, uspec undergruppe, Udateret (dateret 175 - 2017 e.Kr.)
27 detektorfundne genstande indkommet i dec. 2014: guldhængesmykke, denar, fibler mia. mønter m.m.

Diverse anlæg og genstande, uspec undergruppe, Udateret (dateret 310 - 2017 e.Kr.)
detektorfundne genstande indkommet i 2016: del af sølvarmring, 2 dirhems, 1 sølvstang, 1 fibula, 2 vægtlodder, 3 mønter, 1 glasperle m.m.

Diverse anlæg og genstande, uspec undergruppe, Udateret (dateret 750 - 2017 e.Kr.)
urnesspænde, trefliget spænde, bz.fingerring og orn. blyskive

Enkeltfund, Jernalder (dateret 375 - 749 e.Kr.)
Guldspiralperle

Diverse anlæg og genstande, uspec undergruppe, Jernalder (dateret 100 f.Kr. - 749 e.Kr.)
kuglefibula og næbfibula

Enkeltfund, Udateret (dateret 375 - 1299 e.Kr.)
detektorfundne genstande

Undersøgelsehistorie  (30)
1994 Dyrkning/land- og skovbrug
Journal nr.: 0663
Kulturhistorisk Museum Randers
Ved markarbejde fandtes stempelornamenteret keramik i mørke fyldskifter.

1994 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 0663
Kulturhistorisk Museum Randers

1995 Museal prøvegravning
Journal nr.: 0663
Kulturhistorisk Museum Randers
Prøvegravning af kompleks af vikingetids grubehuse, brønd og stolpehuller m.v.

1995 Museal prøvegravning
Journal nr.: 0663
Kulturhistorisk Museum Randers
Vest for grubehuskomplekset fremkom en tæt koncentration af stolpehuller og kogesten. Desuden afdækkedes en brønd med bevaret brøndkasse.

1996 Museal udgravning
Journal nr.: 0663
Kulturhistorisk Museum Randers
Fortsat undersøgelse af ca. 3.000 m2 af en y. germansk jernalderbebyggelse i forlængelse af vikingetids bebyggelsen. Der fandtes mindst 7 langhuse, hegn, koncentrationer af brønde samt grubehuse.

1996 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1996 Planlagt dyrkning
Journal nr.: P.3138/96
Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat

2001 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2002 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2007 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Journal nr.: 8522/05
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
D463/2006. Urnesfibula, bronze, tidl.mid.ald. D464/2006. Beslag? m/skriftlign. ornam., bronze,mid.ald. D465/2006. Ringspænde, bronze m/emalje, mid.ald. D466/2006. Tenvægt, ornem., bly, mid.ald. D291/2007. Dupsko, bronze, mid.ald. D292/2007. Lille ringspænde, bronze, mid.ald. D293/2007. Prydnitte, bronze, hist.tid D294/2007. Fugleformet fibula, bronze, tidl.mid.ald.

2007 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Journal nr.: 12/05-438
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
1 gennemboret dirhem fra Vikingetid.

2008 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Journal nr.: 2008-03005
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
FP 7804: 1. Erik 6 Menved, 1286-1319, Roskilde, MB 373f, slidt, x2945 2. Erik 6 Menved, 1286-1319, Ribe, MB 463, slidt, x2943 3. Formentlig Erik 6 Menved, 1286-1319, Slesvig, MB 521, fragmenteret og slidt, x2944 4. Christoffer 2, 1319-1332, Nørrejylland, MB 589, slidt, x2946 KHM 663

2009 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Journal nr.: 2008-003005
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
FP 8028 (KHM 0663) Følgende syv mønter er erklæret danefæ: 1. Stort dirhemfragment, x2974 2. penning, formentlig Erik Menved, Nørrejylland, MB 430, x2977 3. Mønttut af sammenkorroderede penninge, formentlig tre stk., de to yderste muligvis Christoffer II, Roskilde, MB 556-558, x2975 4. penning, formentlig Christoffer II, Ribe, MB 614, x3001 5. penning, Sjælland, ca. 1350, MB 650, x2996 6. ubestemt dansk penning, ca. 1280-1330, halvbrakteatpræg, x2976 7. ubestemt senmiddelalderlig mønt, formentlig dansk, x2978

2010 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Journal nr.: 2008-003005
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
FP 8258: 1: Romersk denar, Hadrian, 134-138, RIC 290, x2226 2: Erik 7 af Pommern, kobbersterling, Næstved, G. 7, x2224 3: Erik 7 af Pommern, kobbersterling, Randers, G. 15, x2225 4: Christian 1, hvid, Malmø, G. 23, x2227 5: Frederik 1, søsling, 1524, København, G. 57, x2223 6: Christian 3, 2 skilling, 1536, Århus, G. 96, x2222 7: Dirhem-fragment, cirka 50 %, bevidst knækket, 1,11 gram, x2214 8: Dirhem-fragment, 0,18 gram, x2234 KHM 663

2011 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Journal nr.: 2008-003005
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
FP 8603: 1. Romersk bronzemønt, "Urbs Roma", AD 337-340, sandsynligvis Trier, RIC 66 (VIII, 143), x2261 2. Christoffer 2, 1319-1332, Slesvig, MB 624, x2267 3. Erik 6 Menved, 1286-1319, Roskilde, MB 342 ff, x2266 4. Erik 6 Menved, 1286-1319, Ribe, MB 470, x2265 5. Erik 6 Menved, 1286-1319, Ribe, MB 486, x2287 6. Penning, 1286-1360, x2269 7. Erik 7 af Pommern, 1396-1439, kobbersterling, 1420-1435, x2263 8. Karl den Store, Klostret Chelles, ca. 793-813, x2300 9. Dirhem, lille kraftig blanket, diameter: 1,1 cm, x2244 KHM 0663

2011 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Journal nr.: 2008-003005
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
C 37178 Pladefibula fra yngre germansk jernalder. C 37179 Uglefibula fra yngre germansk jernalder. D 67/2008 Knap fra middelalderen. C 37180 Ligearmet fibula fra yngre germansk jernalder. C 37181 Brudsølv fra yngre jernalder. C 37486 S-fibula fra yngre germansk jernalder. C 37485 Skålfibula fra yngre germansk jernalder. C 37487 Fragment med dyreornamentik fra vikingetid. C 37477 Fibula fra yngre germansk jernalder. C 37478 Hængesmykke fra vikingetid. C 37479 Rembeslag fra yngre germansk jernalder. C 37480-81 barre af sølv og guldklump fra yngre jernalder. C 37482 Fuglefibula fra yngre germansk jernalder. C 37483-84 Miniaturesværd af sølv og beslag fra vikingetid. D 275/2009 Urnesfibula fra tidlig middelalder. D 76/2010 Møntfibula fra vikingetid/middelalder. C 37881-882 Cirkulære fibulaer fra vikingetid. C 37883 Kuglefibula fra førromersk jernalder. C 37884 Skålformet fibula fra yngre germansk jernalder. B 18258 Dobbeltknap fra yngre bronzealder. C 37885 Næbfibula fra yngre germansk jernalder. C 37886 Trefliget fibula fra vikingetid. C 37887 Fuglefibula fra yngre germansk jernalder. C 37888 Fingerring fra yngre jernalder. C 37889 Fragment i Nydamstil fra ældre germansk jernalder. C 37890 Cirkulær fibula fra vikingetid. D 77/2010 Seglstampe fra historisk tid. C 38521 Barre sølv fra yngre jernalder. C 38522 Betalingsring af guld fra ældre germansk jernalder. C 38523-525 Maske, beslag fra sværfæste og skålfibula fra yngre germansk jernalder. D 249/2011 Fingerring fra middelalder og D 250/2011 Vedhæng fra nyere tid. D67/2008. Knap m/ørnemotiv, bronze m/forgyldning, mid.ald. D275/2009. Urnesfibula, sølv (6,4g), tidl.mid.ald. D76/2010. Møntfibula, bronze m/forgyldning, vik./mid.ald. D77/2010. Seglstampe, bly, hist.tid D249/2011. Fingerring m/Madonna (fragm.), sølv, mid.ald. D250/2011. Hjerteformet vedhæng (fragm.), guld (0,69g), nyere tid D182/2012. Hægte, sølv. mid.ald./nyere tid D183/2012. Remspænde, bronze, mid.ald.

2012 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Journal nr.: 00161
Museum Østjylland
Danefæ indbragt til museum i efterår 2012

2012 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Journal nr.: 00161
Museum Østjylland
Guldbrakteat fundet ved amatørarkæologisk virksomhed.

2012 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Journal nr.: 00161
Museum Østjylland
Detektorfundet genstand fundet 2011

2012 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Journal nr.: 00161
Museum Østjylland
Detektorfundne genstande fundet i efterår 2011-forår 2012

2012 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Journal nr.: 2008-003005
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
FP 8809: 1. Erik 7 af Pommern, 1396-1439, kobbersterling, perforeret 2. Sandsynligvis Frederik 1, 1523-1533, søsling, fragment KHM 0663 4 yderligere genstande IKKE erklæret for danefæ, men foræret til samlingen: 3. Regnepenning, 1600/1700-tallet, med sel 4. Regnepenning, Nürnberg, 1705-1743 5. Sølv, Ø: 10mm, nutidig? 6. Ej mønt?, udstandset kobberskive, uden præp?

2012 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Journal nr.: 2008-003005
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
FP 9026: 1. Penning, MB 270, 1290'erne, Slesvig, x7 2. Penning, MB 280, 1280'erne, Slesvig, x8 3. Penning, MB 430, 1290'erne, Nørrejylland, x9 4. Penning, MB 602, 1330'erne, Ribe, x10 5. Mecklenborg, oksehovedbrakteat, ca. 1350-1450, x11 6. Dirhem, samanide, Isma'el ibn Ahmad, Samarkand, 294 AH (906 AD), x5 MOE 00161

2014 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Journal nr.: 00161
Museum Østjylland

2015 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Journal nr.: MOE 00161
Museum Østjylland

2015 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Journal nr.: 2008-003005
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
FP 10029 1. Romersk denar, kejser Antoninus Pius, RIC 70, 140-143 e.Kr. x76 2. Romersk denar, kejser Antoninus Pius, minus RIC, 161-180 e.Kr. x85 3. Dansk penning af typen Erik Menved, 1286-1319, Ribe, MB 484 x97 4. Dansk penning, ca. 1286-1360 x96 5. Erik 7 af Pommern, kobbersterling, Randers, 1422, Galster 15 x95 6. Erik 7 af Pommern, kobbersterling, ca. 1420-1435 x93 7. Erik 7 af Pommern, kobbersterling, ca. 1420-1435 x94 8. Tysk, Mecklenburg, sechsling, Grevesmühlen, 1538, Kunzel 38, perforeret x98 9. Dirhem, Abbaside, 718-816 e.Kr., halveret x86 10. Dirhem, Samanide, lille tyk blanket, fragment 1,87 g x84 11. Mønt?/Blanket? x87 MOE 00161

2016 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Journal nr.: MOE 00161
Museum Østjylland

2016 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Journal nr.: 2008-003005
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
FP 10608 1. Dansk penning, MB 431, henført til Nørrejylland, 1290’erne (x104). 2. Dansk penning, MB 623, henført til Ribe, 1300-09 (x103). 3. Erik 7 af Pommern, 1396-1439, kobbersterling, ca. 1420-1435 (x102). 4. Christian 2, 1513-1523, klipping, Malmø, G. 42, uden år (x107). 5. Det spanske Kalifat, umayyade-dynasti, ‘Abd ar-Rahman 1, al-Andalus, 770AD (x101). 6. Regnepenning, Nürnberg, Rose-orb type, tidlig 1500-tal. MOE 00161

2017 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Journal nr.: 00161
Museum Østjylland
Detektorfund indleveret den 7. juni 2017

2017 Genstand givet til museum
Journal nr.: 00161
Museum Østjylland
Genstande afleveret i 2017

2017 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Journal nr.: 00161
Museum Østjylland
Detektorfund indsendt

Litteraturhenvisninger  (0)