Stavnsager

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Østjylland

Kommune
Randers

Sted- og lokalitetsnr.
141006-57

Anlæg og datering

Bosættelse, uspec undergruppe, Jernalder (dateret 550 - 749 e.Kr.)
Bosættelse, uspec undergruppe, Vikingetid (dateret 750 - 1066 e.Kr.)
Grubehus, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Møntfund, Vikingetid (dateret 750 - 1066 e.Kr.)
Diverse anlæg og genstande, uspec undergruppe, Udateret (dateret 550 - 2017 e.Kr.)
MOE 0161-x1. Pladefibula. Bronze. MOE 0161-x2. Pynteknop på fæstningsplade med fæstningshuller. MOE 0161-x3. Ring, MOE 0161-x4. Ring
Diverse anlæg og genstande, uspec undergruppe, Udateret (dateret 375 - 2017 e.Kr.)
MOE x5-x50. Sølvdirhem, mia. mønter, vedhæng, fibler, malmgrydeskår, vægtlod, remspænde, perler, brudsølv, brudguld, støbekegle, slagger, bronzeringe, tenvægt, beslag, bogspænder, miniaturesværd
Diverse anlæg og genstande, uspec undergruppe, Jernalder (dateret 550 - 1066 e.Kr.)
Fire guldbrakteater og en endeknop til en permisk ring indleveret i 2012
Diverse anlæg og genstande, uspec undergruppe, Udateret (dateret 175 - 2017 e.Kr.)
detektorfund indkommet i 2014: 7 fibler, 2 dirhems, 2 denarer, 8 mia. mønter, 2 remspænder, 1 sværdfæsteknop, 1 sølvbarre, 4 vægtlodder, 2, støbekegler af bz, 15 div. andre nyere tids genstande.
Diverse anlæg og genstande, uspec undergruppe, Udateret (dateret 175 - 2017 e.Kr.)
27 detektorfundne genstande indkommet i dec. 2014: guldhængesmykke, denar, fibler mia. mønter m.m.
Diverse anlæg og genstande, uspec undergruppe, Udateret (dateret 310 - 2017 e.Kr.)
detektorfundne genstande indkommet i 2016: del af sølvarmring, 2 dirhems, 1 sølvstang, 1 fibula, 2 vægtlodder, 3 mønter, 1 glasperle m.m.
Diverse anlæg og genstande, uspec undergruppe, Udateret (dateret 750 - 2017 e.Kr.)
urnesspænde, trefliget spænde, bz.fingerring og orn. blyskive
Enkeltfund, Jernalder (dateret 375 - 749 e.Kr.)
Guldspiralperle
Diverse anlæg og genstande, uspec undergruppe, Jernalder (dateret 100 f.Kr. - 749 e.Kr.)
kuglefibula og næbfibula
Enkeltfund, Udateret (dateret 375 - 1299 e.Kr.)
detektorfundne genstande
Undersøgelsehistorie

1994 Dyrkning/land- og skovbrug
Kulturhistorisk Museum Randers
Ved markarbejde fandtes stempelornamenteret keramik i mørke fyldskifter.

1994 Anmeldelse fra privat
Kulturhistorisk Museum Randers

1995 Museal prøvegravning
Kulturhistorisk Museum Randers
Prøvegravning af kompleks af vikingetids grubehuse, brønd og stolpehuller m.v.

1995 Museal prøvegravning
Kulturhistorisk Museum Randers
Vest for grubehuskomplekset fremkom en tæt koncentration af stolpehuller og kogesten. Desuden afdækkedes en brønd med bevaret brøndkasse.

1996 Museal udgravning
Kulturhistorisk Museum Randers
Fortsat undersøgelse af ca. 3.000 m2 af en y. germansk jernalderbebyggelse i forlængelse af vikingetids bebyggelsen. Der fandtes mindst 7 langhuse, hegn, koncentrationer af brønde samt grubehuse.

1996 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1996 Planlagt dyrkning
Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat

2001 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2002 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2007 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
D463/2006. Urnesfibula, bronze, tidl.mid.ald. D464/2006. Beslag? m/skriftlign. ornam., bronze,mid.ald. D465/2006. Ringspænde, bronze m/emalje, mid.ald. D466/2006. Tenvægt, ornem., bly, mid.ald. D291/2007. Dupsko, bronze, mid.ald. D292/2007. Lille ringspænde, bronze, mid.ald. D293/2007. Prydnitte, bronze, hist.tid D294/2007. Fugleformet fibula, bronze, tidl.mid.ald.

2007 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
1 gennemboret dirhem fra Vikingetid.

2008 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
FP 7804: 1. Erik 6 Menved, 1286-1319, Roskilde, MB 373f, slidt, x2945 2. Erik 6 Menved, 1286-1319, Ribe, MB 463, slidt, x2943 3. Formentlig Erik 6 Menved, 1286-1319, Slesvig, MB 521, fragmenteret og slidt, x2944 4. Christoffer 2, 1319-1332, Nørrejylland, MB 589, slidt, x2946 KHM 663

2009 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
FP 8028 (KHM 0663) Følgende syv mønter er erklæret danefæ: 1. Stort dirhemfragment, x2974 2. penning, formentlig Erik Menved, Nørrejylland, MB 430, x2977 3. Mønttut af sammenkorroderede penninge, formentlig tre stk., de to yderste muligvis Christoffer II, Roskilde, MB 556-558, x2975 4. penning, formentlig Christoffer II, Ribe, MB 614, x3001 5. penning, Sjælland, ca. 1350, MB 650, x2996 6. ubestemt dansk penning, ca. 1280-1330, halvbrakteatpræg, x2976 7. ubestemt senmiddelalderlig mønt, formentlig dansk, x2978

2010 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
FP 8258: 1: Romersk denar, Hadrian, 134-138, RIC 290, x2226 2: Erik 7 af Pommern, kobbersterling, Næstved, G. 7, x2224 3: Erik 7 af Pommern, kobbersterling, Randers, G. 15, x2225 4: Christian 1, hvid, Malmø, G. 23, x2227 5: Frederik 1, søsling, 1524, København, G. 57, x2223 6: Christian 3, 2 skilling, 1536, Århus, G. 96, x2222 7: Dirhem-fragment, cirka 50 %, bevidst knækket, 1,11 gram, x2214 8: Dirhem-fragment, 0,18 gram, x2234 KHM 663

2011 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
FP 8603: 1. Romersk bronzemønt, "Urbs Roma", AD 337-340, sandsynligvis Trier, RIC 66 (VIII, 143), x2261 2. Christoffer 2, 1319-1332, Slesvig, MB 624, x2267 3. Erik 6 Menved, 1286-1319, Roskilde, MB 342 ff, x2266 4. Erik 6 Menved, 1286-1319, Ribe, MB 470, x2265 5. Erik 6 Menved, 1286-1319, Ribe, MB 486, x2287 6. Penning, 1286-1360, x2269 7. Erik 7 af Pommern, 1396-1439, kobbersterling, 1420-1435, x2263 8. Karl den Store, Klostret Chelles, ca. 793-813, x2300 9. Dirhem, lille kraftig blanket, diameter: 1,1 cm, x2244 KHM 0663

2011 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
C 37178 Pladefibula fra yngre germansk jernalder. C 37179 Uglefibula fra yngre germansk jernalder. D 67/2008 Knap fra middelalderen. C 37180 Ligearmet fibula fra yngre germansk jernalder. C 37181 Brudsølv fra yngre jernalder. C 37486 S-fibula fra yngre germansk jernalder. C 37485 Skålfibula fra yngre germansk jernalder. C 37487 Fragment med dyreornamentik fra vikingetid. C 37477 Fibula fra yngre germansk jernalder. C 37478 Hængesmykke fra vikingetid. C 37479 Rembeslag fra yngre germansk jernalder. C 37480-81 barre af sølv og guldklump fra yngre jernalder. C 37482 Fuglefibula fra yngre germansk jernalder. C 37483-84 Miniaturesværd af sølv og beslag fra vikingetid. D 275/2009 Urnesfibula fra tidlig middelalder. D 76/2010 Møntfibula fra vikingetid/middelalder. C 37881-882 Cirkulære fibulaer fra vikingetid. C 37883 Kuglefibula fra førromersk jernalder. C 37884 Skålformet fibula fra yngre germansk jernalder. B 18258 Dobbeltknap fra yngre bronzealder. C 37885 Næbfibula fra yngre germansk jernalder. C 37886 Trefliget fibula fra vikingetid. C 37887 Fuglefibula fra yngre germansk jernalder. C 37888 Fingerring fra yngre jernalder. C 37889 Fragment i Nydamstil fra ældre germansk jernalder. C 37890 Cirkulær fibula fra vikingetid. D 77/2010 Seglstampe fra historisk tid. C 38521 Barre sølv fra yngre jernalder. C 38522 Betalingsring af guld fra ældre germansk jernalder. C 38523-525 Maske, beslag fra sværfæste og skålfibula fra yngre germansk jernalder. D 249/2011 Fingerring fra middelalder og D 250/2011 Vedhæng fra nyere tid. D67/2008. Knap m/ørnemotiv, bronze m/forgyldning, mid.ald. D275/2009. Urnesfibula, sølv (6,4g), tidl.mid.ald. D76/2010. Møntfibula, bronze m/forgyldning, vik./mid.ald. D77/2010. Seglstampe, bly, hist.tid D249/2011. Fingerring m/Madonna (fragm.), sølv, mid.ald. D250/2011. Hjerteformet vedhæng (fragm.), guld (0,69g), nyere tid D182/2012. Hægte, sølv. mid.ald./nyere tid D183/2012. Remspænde, bronze, mid.ald.

2012 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Museum Østjylland
Danefæ indbragt til museum i efterår 2012

2012 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Museum Østjylland
Guldbrakteat fundet ved amatørarkæologisk virksomhed.

2012 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Museum Østjylland
Detektorfundet genstand fundet 2011

2012 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Museum Østjylland
Detektorfundne genstande fundet i efterår 2011-forår 2012

2012 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
FP 8809: 1. Erik 7 af Pommern, 1396-1439, kobbersterling, perforeret 2. Sandsynligvis Frederik 1, 1523-1533, søsling, fragment KHM 0663 4 yderligere genstande IKKE erklæret for danefæ, men foræret til samlingen: 3. Regnepenning, 1600/1700-tallet, med sel 4. Regnepenning, Nürnberg, 1705-1743 5. Sølv, Ø: 10mm, nutidig? 6. Ej mønt?, udstandset kobberskive, uden præp?

2012 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
FP 9026: 1. Penning, MB 270, 1290'erne, Slesvig, x7 2. Penning, MB 280, 1280'erne, Slesvig, x8 3. Penning, MB 430, 1290'erne, Nørrejylland, x9 4. Penning, MB 602, 1330'erne, Ribe, x10 5. Mecklenborg, oksehovedbrakteat, ca. 1350-1450, x11 6. Dirhem, samanide, Isma'el ibn Ahmad, Samarkand, 294 AH (906 AD), x5 MOE 00161

2014 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Museum Østjylland

2015 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Museum Østjylland

2015 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
FP 10029 1. Romersk denar, kejser Antoninus Pius, RIC 70, 140-143 e.Kr. x76 2. Romersk denar, kejser Antoninus Pius, minus RIC, 161-180 e.Kr. x85 3. Dansk penning af typen Erik Menved, 1286-1319, Ribe, MB 484 x97 4. Dansk penning, ca. 1286-1360 x96 5. Erik 7 af Pommern, kobbersterling, Randers, 1422, Galster 15 x95 6. Erik 7 af Pommern, kobbersterling, ca. 1420-1435 x93 7. Erik 7 af Pommern, kobbersterling, ca. 1420-1435 x94 8. Tysk, Mecklenburg, sechsling, Grevesmühlen, 1538, Kunzel 38, perforeret x98 9. Dirhem, Abbaside, 718-816 e.Kr., halveret x86 10. Dirhem, Samanide, lille tyk blanket, fragment 1,87 g x84 11. Mønt?/Blanket? x87 MOE 00161

2016 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Museum Østjylland

2016 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
FP 10608 1. Dansk penning, MB 431, henført til Nørrejylland, 1290’erne (x104). 2. Dansk penning, MB 623, henført til Ribe, 1300-09 (x103). 3. Erik 7 af Pommern, 1396-1439, kobbersterling, ca. 1420-1435 (x102). 4. Christian 2, 1513-1523, klipping, Malmø, G. 42, uden år (x107). 5. Det spanske Kalifat, umayyade-dynasti, ‘Abd ar-Rahman 1, al-Andalus, 770AD (x101). 6. Regnepenning, Nürnberg, Rose-orb type, tidlig 1500-tal. MOE 00161

2017 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Museum Østjylland
Detektorfund indleveret den 7. juni 2017

2017 Genstand givet til museum
Museum Østjylland
Genstande afleveret i 2017

2017 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Museum Østjylland
Detektorfund indsendt