Mølholm Bro
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Vejle

Sted- og lokalitetsnr.
170507-13

Fredningsnr.
31108

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Bro, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Tinglysning 1994: ***************** Mølholm Bro. Broen er opført af granitkvadrer med konkav hvælving. gennemløbet er ca. 10 m langt, 1,2 m højt målt fra underkanten af buestikstenen til bunden af bækken, og 2,4 m bredt. facaden ved sluget er 2 m høj og ca. 5 m bred. Facaden ved afgangen ses ikke. 3 forsyningsrør løber gennem broen. Over broen fører Fredericiavej, hovedlandevej 341. Beliggenheden er vist på vedhæftede rids.
Undersøgelsehistorie  (4)
1994 Tinglysning
Journal nr.: SN 6111-0118
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Mølholm Bro. Broen er opført af granitkvadrer med konkav hvælving. gennemløbet er ca. 10 m langt, 1,2 m højt målt fra underkanten af buestikstenen til bunden af bækken, og 2,4 m bredt. Facaden ved sluget er 2 m høj og ca. 5 m bred. Facaden ved afgangen ses ikke. 3 forsyningsrør løber gennem broen. Over broen fører Fredericiavej, hovedlandevej 341.

1997 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Da det ikke er muligt at fastslå sognegrænserne for Mølholm sogn (170503), er de lokaliteter, der var registreret under dette stednummer, overført til Vinding sogn.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)