Skørbækshede
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100314-1

Fredningsnr.
051537

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Afmærkn.: MP Høj, 20 x 2,5 m; den øvre tredjedel bortgravet. Matr.nr. 2n: I skel til mar.nr. 2l af Skørbækshede.
Undersøgelsehistorie  (7)
1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi, 63 F. i Tværmaal, 11 F. höi, fuldstændig bevaret. Bevoksning: 1979: Lyng og Nålekrat/-træer

1923 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høj, lyngklædt i Hede. 2,50 m. høj, ca. 20 m. i Tværmaal. Hele øvre Tredjedel eller mere af Højen er bortgravet i gammel Tid. Overfladen præsenterer sig nu som en stærkt uregelmæssig Flade paa 8-10 m.'s Tværmaal. Desuden større Afgravninger og Huller i alle 4 Sider. Der ses ingen Randsten. - Næppe fredningsværdig. Bevoksning: 1979: Lyng og Nålekrat/-træer

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 20 x 2,5 m; den øvre Tredjedel bortgravet.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, som måler 3,2 x 20 x 20 m. Som tidligere beskrevet. Dias 09.06. Bevoksning: 1979: Lyng og Nålekrat/-træer

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)