Skørbækshede
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100314-2

Fredningsnr.
051538

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Afmærkn.: MP Høj, 18 x 1,75 m; den øvre del bortgravet.
Undersøgelsehistorie  (7)
1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi, 50 F. i Tværmaal, 9 F. höi med uregelmæssig Overflade. Bevoksning: 1979: Lyng

1923 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høj, lyngklædt i Hede, beliggende ca. 30 m. S. for Høj [sb.] 1. 1,75 m. høj, 16-18 m. i Tværmaal. Hele øvre Halvdel af Højen er bortgravet i gammel Tid og Overfladen fladt planeret til en Flade paa 6-7 m.'s Tværmaal. Desuden Afgravninger i N. Ø. og S. Ingen Randsten ses. - Næppe fredningsværdig. Bevoksning: 1979: Lyng

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 18 x 1,75; den øvre Del bortgravet.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, som måler 1,8 x 16 x 16 m. Som tidligere beskrevet. En nu tilvokset sti fører over højen i N-S retning. Dias 09.08. Bevoksning: 1979: Lyng

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)