Tolne
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100314-5

Fredningsnr.
051573

Fredningsstatus
Ikke-fredningsværdig 1937-56

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1 x 15 m; hele den øvre halvdel bortgravet. Matr.nr. i 1956: 19a Tolne by, Tolne Tinglysning af C-høj 1993: ************************* Høj, 1,2 x 16 m. Ujævn overflade. I skov.
Undersøgelsehistorie  (4)
1923 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høj sydligere paa samme Bakkedrag, hvorpaa Høj [sb.] 4 ligger. 1 m. høj, ca. 15 m. i Tværmaal. Hele øvre Halvdel af Højen er bortgravet i gammel Tid. Overfladen er nu en rund, jævnt mod Midten fordybet Flade, ca. 6 m. i Tvm. Bevoksning: 1992: Nålekrat/-træer

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 15 x 1 m; hele den øvre Halvdel bortgravet.

1992 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Afgrænsningen kunne ikke fastlægges. Delvis udjævnet af planterender, og tæt beplantet. Ikke fotograferet. *** Nyberejsningstekst *** Nyberejsning den 15.10.1992. C-høj. Meget ujævn af gamle plantefure. Gamle graner i rækker over højen. Bevoksning: 1992: Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Lyttehøje” . Lille høj i lysning i nåletræsplantage.

Litteraturhenvisninger  (0)