Dybdalshøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100314-9

Fredningsnr.
051540

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for: 0515-40, 43 Afmærkn.: MP i S "Dybdalshøj", 16 x 1,75 m; den øvrige del afgravet.
Undersøgelsehistorie  (5)
1923 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund, lyngklædt Høj i Fyrreplantage paa Top af Bakke. 1,75 m. høj, ca. 16 m. i Tværmaal. Øverste Del af Højen er bortgravet i gammel Tid. Overfladen er nu en rund, plan Flade, ca. 6 m. i Tværmaal. Tæt Fyr paa alle Sider, men Overfladen fri. Bevoksning: 1979: Lyng og Nålekrat/-træer

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Dybdalshøj", 16 x 1,75 m; den øvre Del afgravet.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj som måler 1,7 x 16 x 16 m. Affladet top med et ældre hul, 1,5 m i tværmål, 0,5 m dybt. Dias 08.14. Bevoksning: 1979: Lyng og Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
”Dybdalshøj”. Mindre høj i nåletræsplantage.

Litteraturhenvisninger  (0)