Tolne

Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100314-10

Fredningsnr.
051543

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Enkeltfund, Vikingetid (dateret 750 - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 26/5 1869. Købt Afmærkn.: MS. 1897, ved løjtnant Lassen Langhøj, 35 x 16 m, med stensætning: i N 12, i S 5 sten; en tværrække på 3 sten.
Undersøgelsehistorie

1869 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1882 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse med Retning NØ-SV. Langs den nordlige Side af Höien, som er c. 4 F. höi, staar 12 Sten omtrent i en lige Linie. De fleste af Stenene have en Flade, som vender udad; Höiden er fra 2 F.-2 F. 10 T. Mod S.V. ligger en stor, omvæltet Stenblok. Langs den sydlige Side af Höien findes kun 5 af Randstenene tilbage; 2 af disse ere væltede. Omtrent paa Midten strækker der sig en Fordybning tværs over Höien og i denne ses 3 Sten, der alle have en Flade, som vender mod Sydvest, deres Höide er 3-3½ F; en fjerde Sten ses i Jordoverfladen umiddelbart ved de foregaaende. I den östlige Del af Höien ligger en stor Stenblok omvæltet, maaske et Stykke af Overliggeren i Gravkammeret. Fredet ved Deklaration af 26 Mai 1869. Pl. 33. Bevoksning: 1979: Græs

1923 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse. Længderetning NØ-SV. Jordhøjen er 1,25 m. høj, 35 m. l., 16 m. br. I n. Langside staar 12 Randsten (den nordligste udvæltet), i s. Langside staar 5 Randsten (den sydligste udvæltet, den midterste indvæltet). I v. ]ø[ Kortside staar 1 stor Randsten, i østre ingen. Af Kamret i Midten er 4 Bæresten tilbage, nu ude af Leje. Ca 6 m. NØ for disse 4 Sten ligger i Højens Midte en enkelt Sten. Bahnsons Plan (Pl. 33) er korrekt, hans Tuschtegning derimod (Pl. 34) temmelig fortegnet (Dyssen set fra SV.). Paa Bahnsons Plan (Pl. 33) har jeg ud for hver enkelt Sten optegnet dens Maal i m. (øverst er Maal i NØ-SV, midterst i NV-SØ, underst Højde over Jordflade); desuden er tilføjet følgende Maalsangivelser: n. Langsides Længde (28,25 m.), s. Langsides Længde (12,50 m.), Bredde ved Midten (8 m.) Den store Sten i v. Kortside (paa Pl. 33 lilla) er muligvis, som af Bahnson bemærket, Kamrets Dæksten; nær NØ for den ligger, som ogsaa angivet i Tegningen hos B. (Pl. 34) en mindre Sten, vist tilfældig (ogsaa antydet Pl. 33). Jordhøjen er ved Midten fordybet ca. 1 m. Langdyssen er lyngklædt og ligger i Ager. Fredlyst 1869. MS. I Nationalmuseet findes et Stenaldersfund (Mus. no. 4587-92, Rav og Flint), f. 1838 i to Stenkamre "i en betydelig rektangulær Stensætning ved Tolne Kirke". Det kan næppe være noget andet end denne Langdysse. Dog ses nu intet Spor af mere end eet Kammer. - I 1869 fandtes "ved en Langdysse ved Tolne Kirke" (sikkert denne) en Dup af Vægsten, nu i Nationalmus. (Mus. no. C 274). Bevoksning: 1979: Græs

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 35 x 16 m, med Stensætning: i N 12, i S 5 Sten; en Tværrække paa 3 Sten.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse, som måler 0,9 x 28 x 7 m. De anførte mål gælder jordhøjen, der er rektangulær og orienteret NØ-SV, med 13 randsten i NV-siden, 5 i SØ-siden og 1 i SV-enden. Midt i højen ses op til SØ-siden et nedgravet, rektangulært kammer, 4 x 1,8 m, 1,3 m dybt. Kammeret har 3 bæresten i NØ-siden, 1 i SV-siden og mangler overligger. På højens overflade ses spredt toppe af flere sten. Anlægget er restaureret i 19 ?, men ved genbesigtigelsen var tørmursfliserne mellem randstenene faldet ud enkelte steder, lige som der sås mindre, selvsåede træer i kammeret. ** Seværdighedsforklaring ** Smuk og instruktiv langdysse med åben beliggenhed. Bevoksning: 1979: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
”Stenhøj”. Langdysse. Offentlig adgang og infotavle.


Billeder

FM 515:43, set fra NV