Annexgaarden
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100314-14

Fredningsnr.
051548

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 18/9 1912, gdr. Niels Christensen 3/3 1915, gdr. August Pedersen Høj, 1,75 x 16 m. Hul toppen.
Undersøgelsehistorie  (5)
1915 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1923 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund, lyngklædt Høj i Annexgaardens Gran- og Fyrreplantage. 1,75 m. høj, ca. 16 m. i Tværmaal. Spredt bevoxet med Fyr. I Toppen et trugformet Hul, 0,50 m. dybt, 1,50 m. i Tværmaal. I n. Side en flad Afgravning fra gammel Tid. Hist og her (i S. og V.) ses enkelte Randsten. Fredlyst 1912 og 1915. MS. Bevoksning: 1979: Nålekrat/-træer

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 16 x 1,75 m; Hul i Toppen.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, som måler 1,8 x 16 x 16 m. Stærkt medtaget af rævegrave. Over den vestlige del har et traktorspor i N-S retning skåret sig temmelig meget ned i højen. I SØ-lige højfod sås to randsten. Ejeren - A/S Tolne Skov - er skriftligt gjort opmærksom på højen, hvis eksistens man sandsynligvis ikke var klar over p.gr.a. tilgroning. Det blev i brevet henstillet, at man ophørte med at køre over højen. Dias 08.12. Bevoksning: 1979: Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Græsklædt høj i nytilplantet nåletræsplantage.

Litteraturhenvisninger  (0)